Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 98/2007 (26.9.2007.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2907

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 49. sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke iza šifre 34552 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno
bodovi

34553

MR angiografija intrakranijskih krvnih žila mozga 3D TOF tehnikom

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

220
90
220

116,12

34554

MR angiografsko praćenje i procjena nakon embolizacija aneurizmi 3D TOF tehnikom

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

220
90
220

116,12

34555

MR angiografija vratnih krvnih žila  3D TOF tehnikom

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

220
90
220

116,12

34556

MR angiografija i karakterizacija  plakova krvnih žila  

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34557

MR venografija duralnih sinusa 3D TOF tehnikom sa saturacijom

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

160
100

62,60

34558

MR prsnog koša: medijastinum sa saturacijom masti i prikazom limfnih čvorova

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

320
180

122,28

34559

MR jetre sa spektralnom saturacijom pojednih tkivnih komponenti

1 liječnik spec. 1 ing. med. rad.

320
180

122,28

34560

MR kolangiopankreatografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

220
160

89,36

34561

MR gušterače s dvostrukim eho vremenom i saturacijom signala intraabdominalne i retroperitonealne masti

1 liječnik spec. 1 ing. med. rad.

220
160

89,36

34562

MR slezene s DWI i perfuzijskom tehnikom

1 liječnik spec. 1 ing. med. rad.

220
160

89,36

34563

MR bubrega s difuzijom i perfuzijom

1 liječnik spec. 1 ing. med. rad.

220
160

89,36

34564

MR nadbubrežne žlijezde višestrukim eho tehnikama snimanja

1 liječnik spec. 1 ing. med. rad.

220
160

89,36

34565

MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova i dinamikom kontrastne imbibicije

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

320
180

122,28

34566

MR volumetrija organa

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

220
160

89,36

34567

MR prostate s endorektalnom sondom

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

280
240

119,04

34568

MR angiografija gornjih ekstremiteta

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34569

MR angiografija prsnog koša

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34570

MR angiografija spinalnog kanala

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

320
60
320

154,72

34571

MR angiografija abdomena

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34572

MR angiografija zdjelice

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34573

MR angiografija donjih ekstremiteta

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34574

MR urografija

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

240
60
240

119,04

34575

MR kolonografija s enteroklizom

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

240
60
240

119,04

34576

MR pelvimetrija

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

220
90
220

116,12

34577

MR spektroskopija mišića

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34578

MR karakterizacija hrskavičnih zglobnih ploha

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34579

MR artroskopija

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

240
60
240

119,04

34580

MR spektroskopija koštane srži

1 liječnik spec. 1 ing. fizike  1 ing. med. rad.

280
60
280

136,88

34581

MR funkcionalno snimanje BOLD osjetljivom tehnikom – kognitivni, senzorički ili motorički stimulusi

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

240
200
120

149,52

34582

Kompjutorsko procesiranje MR BOLD signala na radnoj stanici 3T

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

140
140
140

90,44

34583

MR  spektroskopija mozga – SVS ili SCI tehnika

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

360
60
360

172,56

34584

Segmentacijska 3D volumetrija mozga

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

420
120
420

211,32

34585

Morfometrija korteksa – određivanje kortikalne debljine, površine i volumena

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

420
120
420

211,32

34586

Kompjutorsko procesiranje 3D volumetrijskog ili morfometrijskog izotropnog snimanja na radnoj stanici 3T

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

240
120
240

131,04

34587

MR nakon operacije tumora i zračenja s karakterizacijom recidivnog rasta i radionekroze

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

180
180
100

122,60

34588

MR s karakterizacijom tumorskih procesa uz uporabu ADC mapa i difuzijskog snimanja

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing med. rad.

180
180
100

122,60

34589

MR mozga nakon radiokirurškog tretmana tumora (Gamma knife) s karakterizacijom recidivnog rasta ili radionekroze

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

180
180
100

122,60

34590

MR s karakterizacijom tumorskih procesa nakon operacija i zračenja

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

180
180
100

122,60

34591

MR mozga sa volumetrijom tumorskih procesa prije i nakon radiokirurškog liječenja (Gamma knife)

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

180
180
100

122,60

34592

MR relaksometrija parenhimskih organa

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad..

120
50
120

63,52

34593

MR difuzija s ADC mapiranjem parenhimskih organa

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

180
60
180

92,28

34594

MR difuzija s FA mapiranjem mozga

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

240
90
240

125,04

34595

MR difuzijska traktografija mozga

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

320
240
240
120

233,52

34596

Kompjutorsko procesiranje signala MR difuzijske traktografije na radnoj stanici 3T

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

180
90
180

98,28

34597

MR lokalizacija dubokih jezgara za  stereotaksijske funkcionalne neurokirurške procedure

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

320
240
120

185,52

34598

Topografska i strukturna analiza epileptičkih žarišta na MR visoke rezolucije (3T)

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

240
90
240

125,04

34599

Funkcionalno mjerenje protoka likvora

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

180
180
30

94,38

34600

MR prematurusa u inkubaturu s monitoringom vitalnih funkcija i sedacijom

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

180
160
120

119,52

34601

MR neonatusa

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

180
160
120

119,52

34602

MR spektroskopija  jetre - SVS ili CSI tehnika

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
240

131,04

34603

Perfuzijsko snimanje jetre

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

180
120
160

101,36

34604

MR difuzija jetre – DWI tehnika

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

140
100
120

79,52

34605

MR  spektroskopija  prostate - SVS ili CSI tehnika

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

280
60
240

131,04

34606

MR dinamičko snimanje dojke

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

260
60
260

127,96

34607

MR koronarografija

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

320
320
240
120

257,52

34608

MR morfometrija srca

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

200
200
140
60

156,76

34609

Funkcijski MR srca

1 liječnik spec.
1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

320
320
240
120

257,52

34610

MR perfuzija srca

1 liječnik spec. 1 ing. fizike  1 ing. med. rad.

180
120
180

104,28

34611

MR spektroskopija srca - SVS ili CSI tehnika

1 liječnik spec. 1 ing. fizike  1 ing. med. rad.

280
60
240

131,04

34612

Kompjutersko procesiranje MR-slike na radnoj stanici 3T

1 liječnik spec.
1 ing. fizike
1 ing. med. rad.

120
50
120

63,52

«
 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/294
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 13. rujna 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.