Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

NN 100/2007 (3.10.2007.), Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2955

Na temelju članka 10. stavka 2., a u vezi članka 1.c stavka 2. i 1.d stavka 2., Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA S LISTAMA PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja od strane fizičkih osoba u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te Uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), kao i mogućnost njihova korištenja.

Članak 2.

Fizičkim osobama za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja registarsko tijelo izdaje odobrenje.
Kod svake promjene podataka registarsko tijelo izdaje novo odobrenje, koje sadrži već dodijeljeni redni broj domaće radinosti odnosno sporednog zanimanja jedinstven na nivou Republike Hrvatske, a kojom prilikom je stranka dužna priložiti već izdano odobrenje.

Članak 3.

O izdanim odobrenjima vodi se evidencija.
U evidenciji odobrenja koje vodi registarsko tijelo, upisuju se fizičke osobe koje obavljaju domaću radinost navedenu na Listi proizvoda ili sporednog zanimanja navedenog na Listi usluga.
Lista proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti i Lista usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Registarsko tijelo vodi evidenciju odobrenja za obavljanje domaće radinosti i evidenciju odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja na elektroničkom računalu korištenjem aplikacije koju osigurava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 5.

Evidencija odobrenja se vodi odvojeno od obrtnog registra.

Članak 6.

Evidencija o izdanim odobrenjima sadrži: brojčanu oznaku registarskog tijela i redni broj domaće radinosti odnosno sporednog zanimanja, ime i prezime fizičke osobe koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje, datum i mjesto rođenja, MBG, vrstu proizvoda koju će izrađivati, odnosno uslugu koju će obavljati, sjedište obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja, početak obavljanja, dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje domaće radinosti iz članka 3. stavka 1. točka 2. te članka 3. i 5. stavka 1. i 2. Zakona o obrtu za obavljanje sporednog zanimanja, te prestanak obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

Članak 7.

Za sve upise u Evidenciju odobrenja podnosi se prijava za upis na propisanom obrascu.
Obrazac prijave za upis u Evidenciju odobrenja formata je A4, bijele boje, otiskan uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.
Obrazac iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka dobiva u registarskom tijelu ili putem interneta.

Članak 8.

Sadržaj te način, učestalost i uvjete izdavanja skupova podataka iz evidencije odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja od strane fizičkih osoba odredit će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u dogovoru sa zainteresiranim državnim tijelima, Hrvatskom obrtničkom komorom i drugim institucijama.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/198
Urbroj: 526-12-02/1-07-1
Zagreb, 25. rujna 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.


I.
LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU IZRAĐIVATI U DOMAĆOJ RADINOSTI

 

17.10.4 Proizvodnja tekstilne pređa i konca od prirodnih vlakana – na tradicionalan način 1)

17.20.10 Proizvodnja tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih – na tradicionalan način 1)

17.20.20 Proizvodnja pamučne tkanine (osim specijalnih tkanina) – na tradicionalan način 1)

17.52.1 Proizvodnja užadi, konopaca, upletenih konaca i mreža – na tradicionalan način 1)

17.54.1 Proizvodnja tila, čipke, uske tkanine, pozamanterije i vez – samo ručnim radom
17.54.11 Proizvodnja uske tkanine; pozamanterije i slično – samo ručnim radom
17.54.12 Proizvodnja tila i druge mrežaste tkanine, pletene ili kukičane tkanine; čipka u metraži, trakama i motivima – samo ručnim radom
17.54.13 Proizvodnja veza u metraži, trakama i motivima – samo ručnim radom

17.54.1.03 Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona – loptica – samo ručnim radom

17.54.1.04 Izrada čipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina; – samo ručnim radom

17.54.2 Proizvodnja pusta (filca), presvučeni, prekriveni ili laminirani, tuljci za higijenu ušnih kanala – samo ručnim radom

17.60.1 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina – samo ručnim radom

19.30.2.00 Izrada gornjih dijelova obuće i papuča – samo ručnim radom

20.52.1 Proizvodnja predmeta od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi – osim namještaja
20.52.11 Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno (kao: blokovi, ploče, listovi i trake); drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; mljeveno pluto; otpaci od pluta
20.52.12 Proizvodi od prirodnoga pluta
20.52.13 Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta
20.52.14 Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranog pluta, d. n.
20.52.15 Pletenice i slični proizvodi od pletarskoga materijala; košarački, pletarski i slični proizvodi od pletarskog materijala – osim namještaja

21.25.0.03 (NN 101/95) Izrada sjenila za svjetiljke od papira, kartona i sličnih materijala

26.13.0.00 Slikanje na staklu i kristalu, boce, čaše i ostali proizvodi za kućanstvo – samo ručnim radom

26.15.0.03 Izrada staklenih sjenila za svjetiljke – samo ručnim radom

26.21.1 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta – na tradicionalan način 1)
– proizvodnju keramičkoga stolnog posuđa i keramičkih proizvoda za druge potrebe u kućanstvu i u toaletne svrhe osim za ugrađivanje
– proizvodnju figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta

36.63.0.10 Izrada raznovrsnih proizvoda – izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća – samo ručnim radom
–  izrada predmeta za uspomenu
–  izrada suvenira
–  izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira
–  izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća

36.50.11 Izrada lutki, samo s ljudskim likom

36.50.12 Izrada igračaka koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)

36.50.13 Proizvodnja dijelova i pribora za lutke s ljudskim likom

36.63.3 Izrada kišobrana, štapova za šetnju, dugmadi, presvučene dugmadi i njihovih dijelova – samo ručnim radom
– izrada kišobrana
– izrada štapova za šetnju
–  izrada dugmadi
– izrada presvučene dugmadi i njihovih dijelova

36.63.5 Proizvodnja proizvoda od ljudske i životinjske dlake, sličnih proizvoda od tekstilnih materijala – ali samo vlasulje

1) Tradicijski odnosno umjetnički obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
 

II.
LISTA USLUGA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SPOREDNO ZANIMANJE


 

01.25.0      Uzgoj ostalih životinja, ali samo
– skupljanje žaba
– skupljanje puževa

02.01.0      Skupljanje šumskih proizvoda: kora, smola, trava, žira, divljega kestena, mahovine, lišaja; Skupljanje ljekovitih trava.
–   sakupljanje kora
–    sakupljanje smola
–     sakupljanje trava
–    sakupljanje žira
–    sakupljanje divljega kestena
–    sakupljanje mahovine
–    sakupljanje lišaja
–    sakupljanje ljekovitih trava

17.40.90 Usluge popravaka cerada i opreme za kampiranje
–    usluge popravaka cerada
–   usluge popravaka opreme za kampiranje

17.52.9 Usluge popravaka mreža i užarije
– usluge popravaka mreža
– usluge popravaka užarije

20.40.90 Usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva i paleta
–  usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva
–  usluge popravaka i održavanja paleta

20.51.90 Usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva, d. n.

–    usluge popravaka i održavanja drški

–    usluge popravaka i održavanja dijelova za alat

–    usluge popravaka i održavanja metla

–    usluge popravaka i održavanja četaka

–    usluge popravaka i održavanja kalupa za obuću

–    usluge popravaka i održavanja vješalica

–   usluge popravaka i održavanja pribora za kuhinju

–  usluge popravaka i održavanja vješalica za odijela i šešire (zidnih i stojećih)

–   usluge popravaka i održavanja figurica

–   usluge popravaka i održavanja ukrasa

–   usluge popravaka i održavanja intarzija

–   usluge popravaka i održavanja kovčega

–  usluge popravaka i održavanja kutija za nakit

– usluge popravaka i održavanja pribora za jelo i sl. proizvoda

–   usluge popravaka i održavanja špula

–  usluge popravaka i održavanja poklopaca

–  usluge popravaka i održavanja bobina

–  usluge popravaka i održavanja namota za konac i sl.

–  usluge popravaka i održavanja tokarskih proizvoda od drva

–  usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva

25.13.90 Usluge popravaka i održavanja proizvoda od gume (osim za vanjske gume)

–  usluge popravaka i održavanja prijenosnih vrpca od gume

–  usluge popravaka i održavanja prijenosnoga remena od gume

–  usluge popravaka i održavanja pogonskog remena od gume

–   usluge popravaka i održavanja odjevnih proizvoda od gume

–   usluge popravaka i održavanja prostirača za pod od gume

–   usluge popravaka i održavanja gumirane tekstilne robe

–   usluge popravaka i održavanja prstenova od gume

–   usluge popravaka i održavanja prirubnica od gume

–   usluge popravaka i održavanja brtvila od gume

–   usluge popravaka i održavanja obloga za kotače i sl. od gume

–   usluge popravaka i održavanja madraca za napuhavanje od gume

26.21.0.02 Oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih pred­meta

–   oslikavanje figura

–   oslikavanje drugih ukrasnih keramičkih predmeta

26.40.92 Usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi, odvoda, žljebnjaka i pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima

–   usluge popravaka i održavanja keramičkih cijevi

–   usluge popravaka i održavanja odvoda

–   usluge popravaka i održavanja žljebnjaka

– usluge popravaka i održavanja pribora za cijevi uključujući usluge sustava keramičkih cijevi osim u industrijskim pogonima

26.81.90 Usluge popravaka i održavanja mlinskog i brusnog kamena, kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)

–  usluge popravaka i održavanja mlinskog kamena

–  usluge popravaka i održavanja brusnog kamena

–  usluge popravaka i održavanja kamena za poliranje i slično, bez instalacije (montaže)

28.40.11 Usluge kovanja metala samo za potkivanje životinja

35.12.9 Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom

– usluge održavanja, popravaka, preinaka čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom

– usluge opremanja čamaca za razonodu i sport – samo ručnim radom

36.63.9 Usluge prepariranja

52.71.1 Usluge popravaka obuće i drugih kožnih predmeta

– usluge popravaka obuće

– usluge popravaka drugih kožnih predmeta

52.74.1 Usluge popravaka predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo uključuju:

–  popravak bicikala

–  krpanje

–  manje prepravljanje odjeće

–  podešavanje klavira

–  popravak tekstilnih proizvoda za kućanstvo

74.82.1 Usluge pakiranje pošiljka i zamatanje darova

–  usluge pakiranje pošiljka

–   zamatanje darova

93.05.11 Usluge skrbi za kućne ljubimce, ali samo dnevno čuvanje kućnih ljubimaca.

93.05.12 Ostale usluge, d. n.

Ovaj podrazred uključuje:

– astrološke djelatnosti

–  spiritualističke djelatnosti

–  rodoslovne organizacije

–  čistače cipela

–  nosače

–   čuvare parkiranih automobila itd.

93.05.02 Uslužno pi­lje­nje drva za domaćinstva

93.05.02 Uslužno pečenje plodina

95.0 Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu, ali samo usluge kućanstvima u smislu:

–  pranje odjeće

–  glačanje odjeće

–  čišćenje

 

Navedene šifre-brojčane oznake djelatnosti s prethodno navedene Liste proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti i Liste usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje, određene su prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (»Narodne novine« br. 128/2003), ali je popis sadržajno uži u odnosu na sadržaj uz šifru-brojčane oznake djelatnosti.