Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića

NN 102/2007 (10.10.2007.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2988

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 11. Zakona o Muzejima Ivana Meštrovića (»Narod­ne novine«, broj 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2007. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT MUZEJA IVANA MEŠTROVIĆA

I.

Daje se suglasnost na Statut Muzeja Ivana Meštrovića, koji je Upravno vijeće Muzeja Ivana Meštrovića donijelo na sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/07-02/10
Urbroj: 5030108-07-2
Zagreb, 4. listopada 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.