Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN 102/2007 (10.10.2007.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2991

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04, 48/05 i 111/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Članak 1.

U članku 20. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 120/05) iza riječi »na temelju« dodaju se riječi »jednog od«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-0/102
Urbroj: 530-07-07-01
Zagreb, 25. rujna 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.