Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

NN 104/2007 (12.10.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3033

Na temelju članka 38. stavka 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 121/03 i 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA LIJEKOVA TE PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova (»Narodne novine« broj 123/05, 112/06 i 19/07) članak 26. mijenja se i glasi:

»Članak 26.

Magistar farmacije, u pravilu, izdaje lijek koji je propisan na receptu.
Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek, magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev bolesnika, odnosno osobe koja preuzima lijek, nabaviti ga u roku od tri dana.
Iznimno, ako ljekarna nema propisani lijek, zbog nedostupnosti ljekarnama i depoima lijekovima toga lijeka u Republici Hrvatskoj, magistar farmacije može, bez prethodnog dogovora s ovlaštenom osobom koja je propisala lijek, izdati istovrsni lijek iste ili niže cijene, samo ako ovlaštena osoba koja je propisala lijek nije naznačila da se lijek ne zamjenjuje.
U slučaju hitnog stanja, kada bi odlaganje početka terapije moglo ugroziti život bolesnika, a ljekarna zbog nedostupnosti nema propisani lijek, magistar farmacije može izdati istovrstan lijek. Takav recept mora sadržavati oznaku hitnost (»Cito«, »Statim« ili »Periculum in mora«)
O namjeri zamjene lijeka magistar farmacije mora unaprijed obavijestiti bolesnika, odnosno osobu koja preuzima lijek te se lijek može zamijeniti samo uz njegov pristanak.
Svaka zamjena lijeka mora se naznačiti na receptu.
Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/73
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 21. rujna 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.