Odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka

NN 105/2007 (15.10.2007.), Odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka

HRVATSKI SABOR

3065

Na temelju članka 39.a stavka 1. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02. i 76/07.), Hrvatski sabor na sjednici 5. listopada 2007., donio je

ODLUKU

O NEPOZIVANJU NOVAKA NA OBVEZU SLUŽENJA VOJNOG ROKA

I.

Od 1. siječnja 2008. godine novaci se neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-03/07-01/02
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.