Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

NN 106/2007 (17.10.2007.), Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3089

Na temelju odredbe članka 97. alineje 1. Ustava Republike Hrvatske te članka 5., 6. i 80. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 111/99, 109/00, 53/03, 44/06 i 19/07), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

1. Raspisujem izbore za zastupnike u Hrvatski sabor.
2. Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju, 25. studenoga 2007. godine.
Izbori na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske održat će se u subotu, 24. studenoga 2007. i u nedjelju, 25. studenoga 2007. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2007. godine i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01/01
Urbroj: 71-05-03/1-07-1
Zagreb, 15. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.