Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 109/2007 (24.10.2007.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3183

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi članka 144. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 142/2006 i 77/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj19. listopada 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003,21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007 i 47/2007), članak 10a. mijenja se i glasi:
»Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:
a) Radna mjesta I. vrste
1. tajnik Povjerenstva                                                 3,50
2. zamjenik tajnika Povjerenstva                                 3,20
Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.
3. savjetnik predsjednika Povjerenstva                         2,50
Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.
4. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva         1,05
Stručni uvjeti za točku 4.: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novi­nama«.

Klasa: 120-02/07-01/01
Urbroj: 5030106-07-5
Zagreb, 19. listopada 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.