Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji autobusnih kolodvora

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji autobusnih kolodvora

MINISTARTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3249

Na temelju članka 88. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04, 48/05 i 111/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI AUTOBUSNIH KOLODVORA

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o kategorizaciji autobusnih kolodvora (»Narodne novine« broj 117/05) stavak 5. – briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-0/53
Urbroj: 530-07-07-01
Zagreb, 11. listopada 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.