Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 111/2007 (29.10.2007.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3261

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 50. sjednici održanoj 24. listopada godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
– u podacima pod šiframa:« 30690, 30691, 30692, 30693, 30694, 30695, 30696, 30697, 30699, 37620, 37621, 37622, 37623, 37624, 37625«, u stupcu: »Opis postupka« na kraju teksta dodaje se oznaka: »'S'*«
– podaci u stupcu pod nazivom »Šifra: 34601 i opisom postup­ka MR Neonatusa«, zamjenjuju se tekstom:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme
(min)

Ukupno bodovi

34613

MR neonatusa

1 liječnik spec.

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

180

160

120

119,52

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novi­nama«.

Klasa: 025-04/07-01/307
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 24. listopada 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.