Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 112/2007 (31.10.2007.), Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3293

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2007. godine donijela
 

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

U Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/2001, 156/2002 i 110/2004), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na sljedeće proizvode i usluge:
1. Ukapljeni naftni plin UNP,
2. Prijevoz putnika u unutarnjem željezničkom prometu,
3. Službene tiskanice.
Obavijest o cijenama za proizvode iz točaka 2. i 3. ovog članka, odnose se samo na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske (HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i »Narodne novine« d.d.)«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/07-02/01
Urbroj: 5030105-07-1
Zagreb, 25. listopada 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.