Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 114/2007 (6.11.2007.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3343

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, broj 90/2007), u članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Postupak prijenosa Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje iz Uprave za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija u Agenciju započinje danom stupanja na snagu međunarodnoga akta kojim se potvrđuje ovaj prijenos.«.
U stavku 6. riječi: »60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/07-04/02
Urbroj: 5030120-07-3
Zagreb, 2. studenoga 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.