Mreža ugovornih subjekata medicine rada

NN 115/2007 (7.11.2007.), Mreža ugovornih subjekata medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3373

Na temelju članka 12. stavka 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 85/06.) i članka 25. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 90/07.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 7. sjednici održanoj 23. listopada 2007. godine donijelo je

MREŽU

UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA

UVODNE ODREDBE

I.

Ovom Mrežom ugovornih subjekata medicine rada utvrđuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalista medicine rada u privatnoj praksi s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

II.

Mjerila za utvrđivanje Mreže ugovornih subjekata medicine rada (u daljnjem tekstu: Mreža) su: ukupan broj osiguranih osoba Zavoda, odnosno radnika po gospodarskim i ostalim granama djelatnosti, dob i spol radnika, zdravstveno stanje radnika i njegovo praćenje, uvjeti rada, utjecaj radnog okoliša na zdravlje radnika, veličina i broj pravnih i fizičkih osoba, odnosno tijela državne vlasti (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) te njihova razmještenost (raspoređenost) po županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, zemljopisne karakteristike pojedinih područja, raspoloživost zdravstvenim resursima i gospodarske mogućnosti.

III.

Mrežom se određuje za područje Republike Hrvatske, odnosno za područja jedinica područne (regionalne) samouprave te iznimno za područja jedinica lokalne samouprave kao i za područja domova zdravlja potreban broj timova medicine rada zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada, odnosno zaposlenih u privatnoj praksi, na osnovi 8000 radnika.
Tim medicine rada čine specijalist medicine rada i zdravstveni radnik srednje ili više stručne spreme zaposleni u zdravstvenim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili zaposleni u privatnoj praksi.

MREŽA UGOVORNIH SUBJEKATA MEDICINE RADA
(po županijama i Gradu Zagrebu)

IV.

Mreža ugovornih subjekata medicine rada, tj. potreban broj timova medicine rada utvrđuje se sukladno mjerilima iz Točke II. i sukladno mjerilima iz Točke III., a posebice prema broju zaposlenih u pojedinim granama djelatnosti, rizičnosti odnosno štetnosti pojedine grane djelatnosti, broju pregleda u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti kao i veličini i broju poslovnih subjekata.
Potreban broj timova medicine rada i postojeći broj timova medicine rada na razini Republike Hrvatske po županijama i Gradu Zagrebu, prikazan je u Tablici 1.

Tablica 1. MREŽA TIMOVA MEDICINE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Županija

Broj radnika koji imaju mjesto stanovanja u županiji i rade u pripad­noj djelatnosti

Postojeći broj timova MR u županiji

Potreban broj timova MR na 8.000 radnika

Bjelovarsko-bilogorska

38,787

2

5

Brodsko-posavska

46,906

7

6

Dubrovačko-neretvanska

43,687

6

5

Istarska

85,639

7

11

Karlovačka

43,761

6

5

Koprivničko-križevačka

37,797

3

5

Krapinsko-zagorska

49,340

4

6

Ličko-senjska

14,499

1

2

Međimurska

41,299

2

5

Osječko-baranjska

100,798

10

13

Požeško-slavonska

23,766

2

3

Primorsko-goranska

120,145

28

15

Sisačko-moslavačka

56,203

5

7

Splitsko-dalmatinska

154,980

19

19

Šibensko-kninska

32,983

4

4

Varaždinska

66,490

6

8

Virovitičko-podravska

25,628

2

3

Vukovarsko-srijemska

50,200

4

6

Zadarska

52,695

4

7

Grad Zagreb i Zagrebač­ka županija

446,809

48

56

Sveukupno

1,532,412

170

192

 

Tablica 2. POTREBAN BROJ TIMOVA MEDICINE RADA RASPOREĐENIH PREMA ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA/OPĆINAMA

Naziv županije

Broj radnika u županiji

Naziv grada/općine

Postojeći broj TMR u županiji

Potreban broj TMR na 8000 radnika

Bjelovarsko-bilogorska

 

Bjelovar

2

4

Bjelovarsko-bilogorska

 

Daruvar

 

1

1. BJELOVARSKO-BILOGORSKA

38.787

 

2

5

Brodsko-posavska

 

Slavonski Brod

6

5

Brodsko-posavska

 

Nova Gradiška

1

1

2. BRODSKO-POSAVSKA

46.906

 

7

6

Dubrovačko-neretvanska

 

Dubrovnik

3

2

Dubrovačko-neretvanska

 

Korčula

1

1

Dubrovačko-neretvanska

 

Metković

1

1

Dubrovačko-neretvanska

 

Ploče

1

1

3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA

43.687

 

6

5

Grad Zagreb

 

Zagreb

43

50

Zagrebačka županija

 

Ivanić-Grad

1

1

Zagrebačka županija

 

Jastrebarsko

1

1

Zagrebačka županija

 

Samobor

1

1

Zagrebačka županija

 

Velika Gorica

1

1

Zagrebačka županija

 

Vrbovec

1

1

Zagrebačka županija

 

Zaprešić

1

1

4. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

446.809

 

48

56

Istarska

 

Labin

1

1

Istarska

 

Pazin

 

1

Istarska

 

Poreč

1

1

Istarska

 

Pula

2

6

Istarska

 

Rovinj

1

1

Istarska

 

Umag

2

1

5. ISTARSKA

85.639

 

7

11

Karlovačka

 

Karlovac

5

4

Karlovačka

 

Ogulin

1

1

6. KARLOVAČKA

43.761

 

6

5

Koprivničko-križevačka

 

Koprivnica

3

4

Koprivničko-križevačka

 

Križevci

 

1

7. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

37.797

 

3

5

Krapinsko-zagorska

 

Krapina

1

3

Krapinsko-zagorska

 

Oroslavje

1

1

Krapinsko-zagorska

 

Zabok

1

1

Krapinsko-zagorska

 

Zlatar

1

1

8. KRAPINSKO-ZAGORSKA

49.340

 

4

6

Ličko-senjska

 

Gospić

 

Ličko-senjska

 

Otočac

1

1

9. LIČKO-SENJSKA

14.499

 

1

2

Međimurska

 

Čakovec

2

4

Međimurska

 

Nedelišće

 

1

10. MEĐIMURSKA

41.299

 

2

5

Osječko-baranjska

 

Belišće

1

Osječko-baranjska

 

Beli Manastir

 

1

Osječko-baranjska

 

Đakovo

2

1

Osječko-baranjska

 

Našice

1

1

Osječko-baranjska

 

Osijek

6

8

Osječko-baranjska

 

Valpovo

 

11. OSJEČKO-BARANJSKA

100.798

 

10

13

Požeško-slavonska

 

Pakrac

1

Požeško-slavonska

 

Požega

1

1

Požeško-slavonska

 

Lipik

 

1

12. POŽEŠKO-SLAVONSKA

23.766

 

2

3

Primorsko-goranska

 

Crikvenica

1

1

Primorsko-goranska

 

Delnice

1

1

Primorsko-goranska

 

Krk

1

Primorsko-goranska

 

Mali Lošinj

1

1

Primorsko-goranska

 

Omišalj

1

1

Primorsko-goranska

 

Rijeka

22

10

Primorsko-goranska

 

Opatija

1

 

13. PRIMORSKO-GORANSKA

120.145

 

28

15

Sisačko-moslavačka

 

Kutina

2

3

Sisačko-moslavačka

 

Petrinja

 

Sisačko-moslavačka

 

Sisak

3

3

14. SISAČKO-MOSLAVAČKA

56.203

 

5

7

Splitsko-dalmatinska

 

Kaštela

1

1

Splitsko-dalmatinska

 

Makarska

1

1

Splitsko-dalmatinska

 

Sinj

2

 1

Splitsko-dalmatinska

 

Split

13

13

Splitsko-dalmatinska

 

Supetar

1

1

Splitsko-dalmatinska

 

Solin

 

1

Splitsko-dalmatinska

 

Trogir

1

1

15. SPLITSKO-DALMATINSKA

154.980

 

19

19

Šibensko-kninska

 

Knin

 

Šibensko-kninska

 

Šibenik

4

3

16. ŠIBENSKO-KNINSKA

32.983

 

4

4

Varaždinska

 

Ivanec

1

1

Varaždinska

 

Ludbreg

 

1

Varaždinska

 

Varaždin

5

6

17. VARAŽDINSKA

66.490

 

6

8

Virovitičko-podravska

 

Slatina

1

1

Virovitičko-podravska

 

Virovitica

1

2

18. VIROVITIČKO-PODRAVSKA

25.628

 

2

3

Vukovarsko-srijemska

 

Vinkovci

2

3

Vukovarsko-srijemska

 

Vukovar

1

2

Vukovarsko-srijemska

 

Županja

1

1

19. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

50.200

 

4

6

Zadarska

 

Zadar

4

6

Zadarska

 

Obrovac

 

1

20. ZADARSKA

52.695

 

4

7

UKUPNO

1.532.412

 

170

192


Tablica 3. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA I DIJAGNOSTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FUNKCIJI SVEOBUHVATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Red. broj

Naziv županije – Grad Zagreb

Broj radnika koji imaju mjesto stanovanja u županiji

Psihološka djelatnost

Medicinsko-biokemijska dijagnostika

Radiologija

Otorino
laringologija

Oftalmologija

Neurologija

Psihijatrija

Interna medicina (pulmolog, kardiolog, hematolog)

Kliničko-toksikološka dijagnostika

Fizikalna medicina i rehabilitacija

STANDARD

35.000

70.000

90.000

120.000

35.000

140.000

60.000

35.000

350.000

70.000

1

Bjelovarsko-bilogorska

38.787

1,1

0,6

0,4

0,3

1,1

0,3

0,6

1,1

0,1

0,6

2

Brodsko-posavska

46.906

1,3

0,7

0,5

0,4

1,3

0,3

0,8

1,3

0,1

0,7

3

Dubrovačko-neret­vanska

43.687

1,2

0,6

0,5

0,4

1,2

0,3

0,7

1,2

0,1

0,6

4

Istarska

85.639

2,4

1,2

1,0

0,7

2,4

0,6

1,4

2,4

0,2

1,2

5

Karlovačka

43.761

1,3

0,6

0,5

0,4

1,3

0,3

0,7

1,3

0,1

0,6

6

Koprivničko-križevačka

37.797

1,1

0,5

0,4

0,3

1,1

0,3

0,6

1,1

0,1

0,5

7

Krapinsko-zagorska

49.340

1,4

0,7

0,5

0,4

1,4

0,4

0,8

1,4

0,1

0,7

8

Ličko-senjska

14.499

0,4

0,2

0,2

0,1

0,4

0,1

0,2

0,4

0,0

0,2

9

Međimurska

41.299

1,2

0,6

0,5

0,3

1,2

0,3

0,7

1,2

0,1

0,6

10

Osječko-baranjska

100.798

2,9

1,4

1,1

0,8

2,9

0,7

1,7

2,9

0,3

1,4

11

Požeško-slavonska

23.766

0,7

0,3

0,3

0,2

0,7

0,2

0,4

0,7

0,1

0,3

12

Primorsko-goranska

120.145

3,4

1,7

1,3

1,0

3,4

0,9

2,0

3,4

0,3

1,7

13

Sisačko-moslavačka

56.203

1,6

0,8

0,6

0,5

1,6

0,4

0,9

1,6

0,2

0,8

14

Splitsko-dalmatinska

154.980

4,4

2,2

1,7

1,3

4,4

1,1

2,6

4,4

0,4

2,2

15

Šibensko-kninska

32.983

0,9

0,5

0,4

0,3

0,9

0,2

0,5

0,9

0,1

0,5

16

Varaždinska

66.490

1,9

0,9

0,7

0,6

1,9

0,5

1,1

1,9

0,2

0,9

17

Virovitičko-podravska

25.628

0,7

0,4

0,3

0,2

0,7

0,2

0,4

0,7

0,1

0,4

18

Vukovarsko-srijemska

50.200

1,4

0,7

0,6

0,4

1,4

0,4

0,8

1,4

0,1

0,7

19

Zadarska

52.695

1,5

0,8

0,6

0,4

1,5

0,4

0,9

1,5

0,2

0,8

20

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

446.809

12,8

6,4

5,0

3,7

12,8

3,2

7,4

12,8

1,3

6,4

 Ukupno

1.532.412

43,8

21,9

17,0

12,8

43,8

10,9

25,5

43,8

4,4

21,9

                         

Napomena: Iskazani broj timova u funkciji je specifične zdravstvene zaštite i liječenja

Tablica 4. BROJ POSTELJA U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U FUNKCIJI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Red. broj

Županija – Grad Zagreb

Bolnička zdravstvena ustanova

BROJ POSTELJA U DJELATNOSTI

 

 

 

 

1

Bjelovarsko-bilogorska

OB Bjelovar

 

1

 

 

2

Brodsko-posavska

OB Nova Gradiška

 

1

 

 

OB »Dr. Josip Benčević«, Slavonski Brod

 

1

 

 

3

Dubrovačko-neretvanska

OB Dubrovnik

 

1

 

 

4

Istarska

OB Pula

 

1

 

 

5

Karlovačka

OB Karlovac

 

1

 

 

OB Ogulin

 

1

 

 

6

Koprivničko-križevačka

OB »Dr. T. Bardek«, Koprivnica

 

1

 

 

7

Krapinsko-zagorska

OB Zabok

 

1

 

 

8

Ličko-senjska

OB Gospić

 

1

 

 

9

Međimurska

ŽB Čakovec

 

1

 

 

10

Osječko-baranjska

KB Osijek

1

2

1

1

OB Našice

 

1

 

 

11

Požeško-slavonska

OB Pakrac

 

1

 

 

OB Požega

 

1

 

 

12

Primorsko-goranska

KBC Rijeka

1

1

1

1

 

 

Klinika za ortopediju Lovran

 

1

 

 

13

Sisačko-moslavačka

OB »Dr. Ivo Pedišić«, Sisak

 

1

 

 

Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot«, Popovača

 

 

1

 

14

Splitsko-dalmatinska

KBC Split

1

1

1

1

15

Šibensko-kninska

OB Šibenik

 

1

 

 

16

Varaždinska

OB Varaždin

 

1

 

 

17

Virovitičko-podravska

OB Virovitica

 

1

 

 

18

Vukovarsko-srijemska

OB Vinkovci

 

1

 

 

OB Vukovar

 

1

 

 

19

Zadarska

OB Zadar

 

1

 

 

20

Grad Zagreb i Zagrebač­ka županija

KB »Sestre milosrdnice«

2

 

1

1

KB Dubrava

1

1

1

1

Klinika za plućne bolesti Jordanovac

1

 

 

 

Klinika za traumatologiju

 

3

 

 

OB »Sv. Duh«

1

1

 

 

Psihijatrijska bolnica Vrapče

 

 

2

 

UKUPNO

8

31

8

5

 

Tablica 5. BROJ POSTELJA U SPECIJALNIM BOLNICAMA ZA FIZIKALNU MEDICINU I MEDICINSKU REHABILITACIJU U FUNKCIJI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Red. broj

Županija – Grad Zagreb

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Broj postelja u djelatnosti fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije

1

Bjelovarsko-bilogorska

Daruvarske toplice

1

2

Brodsko-posavska

 

 

3

Dubrovačko-neretvanska

»Kalos«, Vela Luka

1

4

Istarska

 

 

5

Karlovačka

 

 

6

Koprivničko-križevačka

 

 

7

Krapinsko-zagorska

Stubičke toplice

2

Krapinske toplice

2

8

Ličko-senjska

 

 

9

Međimurska

 

 

10

Osječko-baranjska

 

 

11

Požeško-slavonska

Lipik

1

12

Primorsko-goranska

Thalassoteherapia, Crikvenica

1

Thalassoteherapia, Opatija

1

Lječilište Veli Lošinj

1

13

Sisačko-moslavačka

Lječilište »Topusko«

1

14

Splitsko-dalmatinska

»Biokovka«, Makarska

 

15

Šibensko-kninska

 

 

16

Varaždinska

Varaždinske toplice

2

17

Virovitičko-podravska

 

 

18

Vukovarsko-srijemska

 

 

19

Zadarska

SB za ortopediju Biograd na moru

1

20

Grad Zagreb i Zagrebač­ka županija

Naftalan

1

UKUPNO

15


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

V.

U skladu s utvrđenim brojem potrebnih timova medicine rada iz točke IV. ove Mreže, Zavod sklapa ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika, odnosno zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti sa zdravstvenim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada, odnosno sa specijalistima medicine rada u privatnoj praksi (u daljnjem tekstu: ugovorni subjekti Zavoda).

VI.

Zbog obveze uspostave sustava zdravstvene zaštite radnika u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu te neravnomjernosti rasporeda postojećih timova medicine rada u odnosu na veličinu, raspoređenost i vrstu djelatnosti poslovnih subjekata, pa sukladno tome zbog nedovoljnog ili prevelikog broja tih timova na pojedinim područjima, Upravno vijeće Zavoda će, iznimno od odredaba točke V. ove Mreže, za svaku kalendarsku godinu donijeti posebnu odluku o sklapanju ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika, odnosno zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti sa zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada odnosno sa specijalistima medicine rada u privatnoj praksi kada isti provode tu zaštitu za broj radnika koji je manji ili veći od potrebnog broja radnika propisanog točkom IV. ove Mreže.
Kada je Zavod, sukladno odredbama stavka 1. ove točke sklopio ugovore s ugovornim subjektima Zavoda za broj timova koji je veći od potrebnog broja timova utvrđenog u Točki IV. ove Mreže ti su timovi, iznimno, uključeni u Mrežu te će se njihov broj postepeno smanjivati dok se ne svede na razinu potrebnog broja timova.

VII.

Ova Mreža ugovornih subjekata medicine rada nakon pribavljene suglasnosti ministra zdravstva i socijalne skrbi stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-02/2
Urbroj: 339-07-01
Zagreb, 23. listopada 2007.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje zaštite
zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v.