Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici

NN 116/2007 (12.11.2007.), Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3378

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-01/54, urbroj: 50304/2-07-07 od 24. listopada 2007., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. ŽELJKA VUKOSAVA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/07-02/16
Urbroj: 71-05-03/1-07-3
Zagreb, 31. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.