Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

NN 116/2007 (12.11.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3407

Na temelju članka 103. st. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/07) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavak 1. Zakona, daje se pravnoj osobi koja uz uvjet zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije iz članka 105. Zakona, ispunjava i sljedeće dodatne uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):

 

Članak 104.
stavak 1.
točka:

Djelatnost

Minimalna geodetska

oprema

Potreban broj i stručna sprema zaposlenih
djelatnika geodetske struke

1.

Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

2.

Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

3.

Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata

– 2 jednofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– Stereorestitucijski intrument (analogni ili digitalni)
– 1 program za izjednačenje aerotriangulacije metodom zrakovnog snopa
– 1 CAD software (program) za grafičku obradu podataka
– 1 GIS program za topološku obradu podataka

4 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

4.

Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

5.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

 

 

6.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

 

7.

Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova

 

 

8.

Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

 

9.

Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

 

 

10.

Iskolčenje građevina

 

 

11.

Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

 

12.

Geodetski radovi u komasacijama

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

13.

Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 7., 8., 10. i 11.

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

1 djelatnik visoke stručne spreme

 

 
Članak 2.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavka 2. Zakona daje se ovlaštenom inženjeru geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkome geodetskom uredu, ako je u tom uredu u radnom odnosu sukladno propisima o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ako uz taj uvjet ispunjava i sljedeće dodatne uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):
 

Članak 104. stavak 2.
točka:

Djelatnost

Minimalna geodetska

oprema

Potreban broj i stručna sprema zaposlenih djelatnika
geodetske struke

1.

Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

2 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

2.

Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

3.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

 

 

4.

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

 

5.

Izradba elaborata katastra vodova

 

 

6.

Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

 

7.

Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

 

 

8.

Iskolčenje građevina

 

 

9.

Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

 

10.

Geodetski radovi u komasacijama

– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže
– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

4 djelatnika visoke struč­ne spreme
ili
4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

 

11.

Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 5., 6., 8. i 9.

– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D)
– 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km
– 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža,
– 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka

1 djelatnik visoke stručne spreme

 

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-02/06
Urbroj: 541-02-1/1-07-3
Zagreb, 5. studenoga 2007.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.