Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3441

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj: 58/93 i 33/2005), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ISPITIVANJE UVEZENIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara (»Narodne novine« broj: 75/94.) članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Ovlaštena pravna osoba obvezno podnosi Ministarstvu izvješće o izdavanju ili ne izdavanju isprave o ispravnosti uređaja, sa zapisnikom o rezultatima ispitivanja uređaja.«.

Članak 2.

Članak 11. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-82233-2007.
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.