Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

NN 121/2007 (26.11.2007.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3523

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03, 30/04 i 79/07) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (»Narodne novine« br. 127/05) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Službena osoba ministarstva mjerodavnog za željeznički promet po službenoj dužnosti izvršit će uvid u dozvolu za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu, koju je izdalo ministarstvo mjerodavno za željeznički promet, čime se zadovoljava uvjet iz stavka 1. alineje 1. ovog članka.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/97
Urbroj: 530-08-07-5
Zagreb, 13. studenoga 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.