Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama

NN 121/2007 (26.11.2007.), Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3528

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O STANDARDU PREHRANE BOLESNIKA U BOLNICAMA

I.

Ovom Odlukom propisuju se standardi prehrane bolesnika u bolnicama tako da se u svim bolnicama na području Republike Hrvatske osigurava:
– jednoznačno označavanja, broja i vrste dijeta,
– jednoobrazna primjene dijeta kod određenih bolesti,
– ujednačena kvaliteta prehrane,
– sustavni razvoj i kontrola bolničke prehrane,
– temelj za informatizaciju bolničke prehrane.
Standardi prehrane bolesnika u bolnicama mogu se primjenjivati i u drugim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi.

II.

U Tablici 1. koja je tiskana uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio, od rednog broja 1. do 46. navedene su dijete koje se primjenjuju za prehranu bolesnika u bolnicama.
Za svaku dijetu navedeni su sljedeći podaci:
1. redni broj dijete,
2. naziv dijete,
3. skraćeni naziv (oznaka) dijete,
4. energetska vrijednost (kJ/kcal),
5. udio bjelančevina, masti i ugljikohidrata,
6. dnevni broj obroka,
7. namjena dijete.

III.

U Tablici 1. ove Odluke navedene su sljedeće dijete:
Od rednog broja 1. do 9. Tablice 1. ove Odluke navedene su osnovne dijete koje se prema svojem sastavu i mogućnosti korištenja mogu primjenjivati osim u bolnicama i u drugim ustanovama navedenim u Točki I. stavku 2. ove Odluke.
Pod rednim brojem 9.A., 12.A., 13.A., 15., 25., 26., 27. i 38. u Tablici 1. ove Odluke navedene su prijelazne dijete koje se isključivo koriste u akutnoj fazi bolesti i imaju ograničeno vrijeme trajanja,.
Pod rednim brojem 18., 18.A do 18.F Tablice 1. ove Odluke navedene su dijabetičke dijete u kojima se unos kalorija izračunava preme indeksu tjelesne mase, a broj obroka ovisi o osnovnoj terapiji.
Od rednog broja 42. do 46. Tablice 1. ove Odluke navedene su dijagnostičke dijete koje se isključivo koriste za pripremu bolesnika prije određenih dijagnostičkih pretraga i imaju ograničeno vrijeme trajanja.
Zbog svojih specifičnosti i zahtjevnosti, za dijete navedene u stavku 2. i 4. ove točke nisu navedene energetske vrijednosti kao ni udio bjelančevina, masti i ugljikohidrata zbog individualnog pristupa bolesnicima koji su na navedenim dijetama te njihovog ograničenog vremena trajanja.

IV.

Osnova za izračun normativa jela i jelovnika za svaku dijetu jesu vrijednosti navedene u točki 2. stavku 2. podstavku 4., 5. i 6. ove Odluke, te energetske i hranjive vrijednosti hrane utvrđene odlukom ministra nadležnog za zdravstvo ili hranjivim vrijednostima sukladno Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine« broj 153/04).
Temeljem izračuna iz stavka 1. ove točke određuju se normativi jela u obrocima i jelovnicima.

V.

Svakom bolesniku u bolnici određuje se dijeta sukladno njenoj namjeni.
Bolesnicima koji su u takvom stanju da im nije moguće na navedeni način odrediti dijetu, određuje se individualna dijeta kombinacijom postojećih, a kriterij za odabir bazične dijete je najstroža dijeta koja ulazi u kombinaciju.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/117
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 19. studenoga 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.


TABLICA 1.

Broj dijete

Naziv dijete

Skraćeni naziv

Energetska
vrijednost

Bjelančevine

Masti

Ugljikohidrati

Broj obroka

Namjena dijete

 

Osnovne dijete

 

kJ/kcal

 

 

 

 

 

1.

Dijeta bez ograničenja

OD BO

9240 – 10500/
2200 – 2500

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima kod kojih nisu potrebna posebna ograničenja s obzirom na vrstu namirnica i način pripreme.

2.

Lagana dijeta

 

OD LA

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 20%
1,0 – 1,25 g/kg TT

 

25 – 35%

 

45 – 65%

 

3

Namijenjena je bolesnicima starije životne dobi, i u bolesnika kod kojih opće zdravstveno stanje zahtijeva lakoprobavljive namirnice

3.

Visokoenergetska dijeta

OD VE

11340 – 12600/
2700 – 3000

12 – 15%
1,0 – 1,1 g/kg TT

≤ 30%

 

45 – 60%

5

Namijenjena je pothranjenim bolesnicima i bolesnicima čija bolest zahtijeva povećan energetski unos.

4.

Visokoproteinska dijeta

OD VP

11340 – 12180/
2700 – 2900

15 – 20%
1,2 – 1,5 g/kg TT

< 30%

50 – 55%

5

Namijenjena je bolesnicima kod kojih je potreban povećan unos bjelančevina.

5.

Redukcijska dijeta

OD RE

4200 – 5460/
1000 – 1300

10 – 20%

< 30%

50 – 55
+povećani unos vl.

5

Namijenjena je preuhranjenim i pretilim bolesnicima.

6.

 

Dijeta za rodilje

OD RO

 

10500 – 11340/
2500 – 2700

12 – 15%
1,1 g/kg TT

≤ 30

55 – 65%

3 – 5

Namijenjena je trudnicama i ženama u vremenu laktacije

7.

Dijeta za djecu

od 1 – 3 god.

OD D1

5040 – 5460/
1200 – 1300

10 – 15%

 

30 – 35%

50 – 60%

5

Namijenjena je djeci od 1 – 3 godine.

8.

Dijeta za djecu

od 4 – 7 god.

OD D2

5040 – 5460/
1500 – 1700

10 – 15%

 

30 – 35%

50 – 60%

5

Namijenjena je djeci od 4 – 7 godine.

9.

Ulkusna dijeta

D UL

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 12%
0,8 g/kg TT

≤ 30

50 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima s vrijedom (ulkusom) želuca, dvanaesnika, erozivnim gastritisom i kroničnim gastritisom i duodenitisom.

9.A

Dijeta za krvareći ulkus

DP KU

 –

 –

 –

 –

5

Namijenjena je bolesnicima nakon prestanka krvarenja, a kao prijelazna faza do ulkusne dijete. Dijeta traje 2 – 3 dana.

10.

Dijeta kod GERB-a i hijatalne hernije

D GH

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 12%
0,8 g/kg TT

 

≤ 25%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima s refluksnom bolesti jednjaka i hijatalnom hernijom

11.

Bilijarna dijeta

 

D BI

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 15%
0,8 – 1 g/kg

≤ 20
(40 – 45g/d)

65 – 70%

3

Namijenjena je bolesnicima s s akutnim kolesticitisom, simptomatskim bilijarnim kamencima, koledokolitijazom, akutnim kolangitisom, po smirivanju bolesti.

12.

Pankreatička dijeta

D PA

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 15%
0,8 – 1 g/kg

≤ 25%

60 – 65%

3

Namijenjena je bolesnicima s akutnim pankreatitisom u remisiji i u bolesnika s kroničnim pankreatitisom

12.A

Dijeta kod akutnog pankreatitisa

DP AP

 –

 –

 –

 –

5

Namijenjena je bolesnicima s akutnim pankreatitisom, kao prijelazna dijeta, u trajanju 3 – 5 dana.

13.

Dijeta kod kroničnih bolesti jetre

D KJ

8400 – 9240/
2000 – 2200

12 – 15%
1,0 – 1,2 g/kg

 

≤ 25

 

60 – 65%

3

Namijenjena je bolesnicima s bolestima jetre, osim onih s hepatičkom encefalopatijom.

13.A

Dijeta kod hepatičke

encefalopatije

DP HE

6720 – 7560
1600 – 1800

20 – 40g/dan

 

 

5

Namijenjena je bolesnicima s hepatičkom encefalopatijom.

14.

Dijeta kod upalnih bolesti crijeva

D UC

10500 – 11760/
2500 – 2800

15 – 20%
1,2 – 1,4 g/kg

≤ 25

 

45 – 55%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima s Ulceroznim kolitisom i Crohnovom bolesti.

15.

Dijeta kod gastroenterokolitisa

DP GK

 –

 –

 –

 –

3

Namijenjena je bolesnicima s gastroenterokolitisom različite etiologije.Dijeta traje 2 – 3 dana.

16.

Dijeta kod divertikuloze crijeva

D DC

9240 – 10500/
2200 – 2500

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima s divertikulozom crijeva.

17.

Dijeta bez glutena

D BG

9240 – 10500/
2200 – 2500

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima s celijakijom.

18.

Dijabetička dijeta

DD I

4200 – 11340
1000 – 2700

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 6

Namijenjena je bolesnicima sa šećernom bolesti i bolesnicima s oštećenom tolerancijom gluk.

18.A

Dijabetičko – redukcijska dijeta

DD R

4200 – 5460/
1000 – 1300

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je preuhranjenim i pretilim bolesnicima sa šećernom bolesti ili oštećenom tolerancijom glukoze.

18.B

Dijebetičko – hipolipemička dijeta

DD H

4200 – 5460/
1000 – 1300

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%od toga
≤ 7 z.m.k.

50 – 60%

3 – 6

Namijenjena je bolesnicima sa šećernom bolesti i hiperlipoproteinemijom.

18.C

Dijabetičko –

ulkusna dijeta

DD U

4200 – 11340

1000 – 2700

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

55 – 60%

3 – 6

Namijenjena je bolesnicima sa šećernom bolesti i s vrijedomom (ulkusom) želuca, vrijedom dvanaesnika, gastritisom ili duodenitisom.

18.D

Dijabetičko –

bilijarna dijeta

DD BI

4200 – 11340
1000 – 2700

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 25%

55 – 65%

3 – 6

Namijenjena je bolesnicima sa šećernom bolesti koji imaju akutni kolecistitis, bilijarne kolike, kolecistolitijazu ili koledoholitijazu.

18.E

Dijabetičko –

 pankreatička dijeta

DD PA

4200 – 11340
1000 – 2700

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 25%

55 – 65%

 

Namijenjena je bolesnicima sa šećernom bolesti i kroničnim pankreatitisom.

18.F

Dijabetičko –

nefrološka dijeta

DD NE

4200 – 11340
1000 – 2700

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

55 – 65%

3 – 6

Namijenjena je bolesnicima sa šećernom bolesti i bubrežnom insuficijencijom.

19.

Hipolipemička dijeta sa smanjenim unosom soli

D HL

7980 – 8820/
1900 – 2100

10 – 15

25 – 35
Z < 7

 

50 – 60
+ vlakna

5

Namijenjena je bolesnicima s hiperlipoproteinemijom i arterijskom hipertenzijom.

20.

Dijeta za bolesnike na hemodijalizi

DB HD

10080 – 10920/
2400 – 2600

1,0 – 1,2
g/dan

≤ 30%

55 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima na programu kronične hemodijalize.

21.

Dijeta kod nefrotičkog sindroma i kronične bubrežne insuficijencije

DB NB

8820 – 10080/
2100 – 2400

 

 

0,6 – 1,0
g/dan

≤ 30%

55 – 65%

3

Namijenjena je bolesnicima s nefrotičkim sindromom u sklopu primarne bubrežne bolesti ili u sklopu sistemske bolesti sa zahvaćanjem bubrega.

22.

Dijeta kod akutnog nefritisa

DB NE

individual.
pristup

0,6 – 0,8
g/dan

≤ 30%

55 – 65%

3

Namijenjena je bolesnicima koji boluju od akutnog glomerulonefritisa. Pristup bolesniku je individualan, tako da se energetska vrijednost izračunava na osnovu TT i TV.

23.

Dijeta kod akutne bubrežne insuficijencije

DB AI

8820 – 10080/
2100 – 2400

0,4 – 0,6
g/dan

≤ 30%

60 – 70%

3

Namijenjena je bolesnicima s akutnom bubrežnom insuficijencijom bez obzira na uzrok. Pristup bolesniku je individualan.

24.

Dijeta kod neoplastič­kih bolesti

D NE

9240 – 10500/
2200 – 2500

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima koji boluju od malignih bolesti.

25.

Dijeta čajna

D ČA

 –

 –

 –

 –

 

Namijenjena je bolesnicima prije i poslije operativnih zahvata, te kada se ordinira samo čaj.

26.

Dijeta tekuća

D TE

 –

 –

 –

 –

 

Namijenjena je bolesnicima prije i poslije operativnih zahvata, te kod nemogućnosti probave krute hrane.

27.

Dijeta tekuće – kašasta

 

D TK

6300 – 6720/
1500 – 1600

 –

 –

 –

 

Namijenjena je bolesnicima kod kojih je otežano žvakanje probavljanje hrane, pa se iste zgotovljuju miksanjem.

28.

Dijeta postoperativna kosana

D PK

7560 – 8400/
1800 – 2000

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je postoperativnim bolesnicima koji zahtjevaju usitnjenu hranu.

29.

Dijeta kašasta

D KA

8400 – 9240/
2000 – 2200

15 – 20%
1,2 – 1,5 g/kg TT

< 30%

50 – 55%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima kod kojih zdravstveno stanje zahtijeva usitnjenu, miksanu hranu.

30.

Dijeta za prehranu sondom

D SO

6300 – 8400/
1500 – 2000

12 – 15%
1,0 – 1,2 g/kg

 

≤ 25

 

60 – 65%

250 – 500ml/
3 – 5x
na dan

Namijenjena je bolesnicima gdje je primarno unos hrane uz korištenje hranid­benih sondi, u želudac, dvanaesnik ili jejunum homogeniziranom, u bolnici pripravljenom hranom.

31.

Enteralna prehrana

 

D EP

Prema potrebi
organizma

 

 

 

Kroz 24h

 

Namijenjena je bolesnicima koji koriste gotove namjenske pripravke ili komercijalne nutritivne otopine. Primjena sukladno uputama proizvođača

32.

Dijeta kod resekcije

želuca

D RŽ

8400 – 9240/
2000 – 2200

15 – 20%
1,2 – 1,5 g/kg TT

< 30%

50 – 55%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima nakon resekcije želuca.

33.

Dijeta kod resekcije crijeva

D RC

8400 – 9240/
2000 – 2200

15 – 20%
1,2 – 1,5 g/kg TT

< 30%

50 – 55%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima nakon resekcije crijeva.

34.

Dijeta bez purina

D BP

5460 – 6300/
1300 – 1500

10%
0,8 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima s povišenom koncentracijom mokraćne kiseline u serumu.

35.

 

Dijeta sa sniženom količinom kalcija

D Ca

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima s povišenom koncentracijom kalcija u serumu.

36.

Dijeta sa sniženom količinom natrija i kalija

D NaK

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3

Namijenjena je bolesnicima čija dijagnoza zahtijeva manji unos natrija i kalija od dnevo preporučenih prema RDA.

37.

Dijeta sa smanjenim količinama histamina

D HI

6300 – 7140/
1500 – 1700

≤ 0,6 g/kg TT

≤ 25%

60 – 70%

3

Namijenjena je bolesnicima s alergijom, prema preporuci liječnika.

38.

Dijeta bez životinjskih bjelančevina

D ŽB

 –

 –

 –

 –

 –

Namijenjena je bolesnicima kod kojih se zbog zdravstvenih razloga iz prehrane eliminiraju sve životinjske bjelančevine, uz minimalni unos biljnih bjelančevina. Dijeta se primjenjuje nekoliko dana.

39.

Vegan dijeta

D VE

 –

 –

 –

 –

 –

Namijenjena je bolesnicima koji ne uzimaju nikakve namirnice životinjskog podrijetla, isključivo na osobno inzistiranje.

40.

Laktoovo –

vegetarijanska dijeta

D LV

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima koji u svojoj prehrani od životinjskih proteina koriste jaja, mlijeko i mliječne proizvode.

41.

Semivegetarijanska dijeta

D SV

8400 – 9240/
2000 – 2200

10 – 15%
0,8 – 1,0 g/kg TT

≤ 30%

50 – 60%

3 – 5

Namijenjena je bolesnicima  koji iz svoje prehrane isključuju određene namirnice životinjskog podrijetla, uglavnom crveno meso.

 

Dijagnostičke dijete

 

 

 

 

 

 

Dijete namijenjene u dijagnostičke svrhe.

42.

Dijeta za otkrivanje nutritivne alergije

DA NA

 –

 –

 –

 –

3

Namijenjena je bolesnicima kod kojih se pokušava utvrditi uzročnik alergije. Dijeta je eliminacijska a ujedno i provokativna.

43.

Dijeta za hemokult test

DG HK

 –

 –

 –

 –

3

Namijenjena je bolesnicima kod kojih se obavlja pretraga stolice na okultno krvarenje. Provodi se tri dana.

44.

Dijeta kod dijagnostičkih pretraga (urografija, endoskopija)

DG UE

 –

 –

 –

 –

3

Namijenjena je bolesnicima jedan dan prije dijagnostičke pretrage.

45.

Dijeta sa 10 mEq natrija

DG Na

 –

 –

 –

 –

3

Namijenjena je bolesnicima tri dana prije dijagnostičke pretrage.

46.

Dijeta bez bakra

DG Cu

 –

 –

 –

 –

3

Namijenjena je bolesnicima kod kojih je potrebno izostaviti namirnice koje sadrže bakar.