Ispravak Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

NN 121/2007 (26.11.2007.), Ispravak Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

3532

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme objavljenom u »Narodnim novinama«, br. 106, od 17. listopada 2007. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

U članku 14. stavku (1) točki 3. umjesto točke-zareza treba stajati točka.
U istom stavku točke 4. i 5. treba brisati.

Klasa: 115-01/07-01/23
Urbroj: 526-08-03/2-07-1
Zagreb, 14. studenoga 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.