Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića

NN 123/2007 (30.11.2007.), Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3559

Na temelju članka 123. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07) i članaka 8. i 13. Pravilnika o priznavanju i zaštiti oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića (»Narodne novine« br. 20/07) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA POSTUPKA REGISTRACIJE I PRAVA UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE JAKIH ALKOHOLNIH I AROMATIZIRANIH PIĆA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se troškovi postupka registracije i pra­va uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića.

Članak 2.

Troškove postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića plaća fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev za registraciju ili zahtjev za pravo uporabe registrirane oznake pića.

Članak 3.

Troškovi postupka registracije oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića iznose za:

1.

zahtjev za registraciju odnosno stavljanje proizvoda na Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz Hrvatske i za izdavanje rješenja o registraciji

70,00 kn upravne pristojbe;

2.

postupak ispitivanja zahtjeva za registraciju (naknada svakom članu Povjerenstva po sastanku).

300,00 kn;

3.

objavu zahtjeva za registraciju u »Narod­nim novinama«

plaća se naknada u visini stvarnih troš­kova;

4.

postupak povodom prigovora na zahtjev

500,00 kn;

5.

upis u Upisnik korisnika registrirane oznake

400,00 kn;

6.

objavu izmjene Liste u »Narodnim novi­nama«

plaća se naknada u visini stvarnih troškova

Članak 4.


Troškovi postupka prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića iznose za:

1.

zahtjev za pravo uporabe registrirane oznake i za izdavanje rješenja o pravu uporabe registrirane oznake

70,00 kn upravne pristojbe;

2.

postupak ispitivanja zahtjeva za pravo uporabe registrirane oznake (naknada svakom članu Povjerenstva po sastanku)

300,00 kn;

3.

objavu zahtjeva za pravo uporabe registri­rane oznake u »Narodnim novinama«

plaća se naknada u visini stvarnih troš­kova

4.

postupak povodom prigovora na zahtjev za pravo uporabe registrirane oznake

500,00 kn;

5.

upis u Upisnik korisnika registrirane oz­na­ke za pravo uporabe registrirane oznake

400,00 kn;

6.

zahtjev za brisanje iz Upisnika i izdavanje rješenja o brisanju ovlaštenog korisnika registrirane oznake iz Upisnika

70,00 kn upravne pristojbe.

Članak 5.

Za postupak ispitivanja zahtjeva za registraciju i zahtjeva za pravo uporabe registrirane oznake naknada iz članka 3. točka 2. i članka 4. točka 2. plaća se u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske 1001005-1863000160, model plaćanja 65, poziv na broj odobrenja 7005-310-1079-0111.

Članak 6.

Za objavu zahtjeva za registraciju i zahtjeva za pravo uporabe registrirane oznake u »Narodnim novinama« plaća se naknada u visini stvarnih troškova u korist računa Državnog proračuna Repub­like Hrvatske 1001005-1863000160, model plaćanja 65, poziv na broj odobrenja 7005-310-1079-0211.

Članak 7.

Za objavu izmjene Liste u »Narodnim novinama« plaća se nak­nada u visini stvarnih troškova u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske 1001005-1863000160, model plaćanja 65, poziv na broj odobrenja 7005-310-1079-0211.

Članak 8.

Za postupak povodom prigovora na zahtjev za registraciju i zahtjeva za pravo uporabe registrirane oznake naknada iz članka 3. točka 4. i članka 4. točka 4. plaća se u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske 1001005-1863000160, model plaćanja 64, poziv na broj odobrenja 5002-1079-XXXXXXXX (XXXXXXXXX-matični broj stranke ili 0111).

Članak 9.

Za upis u Upisnik korisnika registrirane oznake naknada iz članka 3. točka 5. i članka 4. točka 5. plaća se u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske 1001005-1863000160, model plaćanja 64, poziv na broj odobrenja 5002-1079-XXXXXXXX(XXXXXXXXX-matični broj stranke ili 0211).

Članak 10.

Naknade iz članaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika odredit će se zaključkom.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/113
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 23. studenoga 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.