Naredba o ukidanju Naredbe o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom

NN 125/2007 (5.12.2007.), Naredba o ukidanju Naredbe o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3581

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« broj 59/96, 94/96 i 114/03), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

NAREDBU

O UKIDANJU NAREDBE O OBAVEZNOM SNABDIJEVANJU RADNIKA GAZIRANOM SLANOM VODOM U ODJELIMA S VISOKOM TEMPERATUROM

1.

Ukida se Naredba o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom (»Sl. list«, br. 40/47)

2.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/243
Urbroj: 526-08-03/3-07-1
Zagreb, 20. studenoga 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.