Ispravak Zakona o zaštiti potrošača

NN 125/2007 (5.12.2007.), Ispravak Zakona o zaštiti potrošača

3594

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zaštiti potrošača koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 79 od 30. srpnja 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

U članku 3. stavku 2. umjesto riječi: »glave 6.« trebaju stajati riječi: »glave VI.«.
U članku 5. iza stavka 6. tekst: »Pravna narav zakonskih odred­bi kojima se uređuju potrošački ugovori« je naziv članka 6. i treba pisati: »Pravna narav zakonskih odredbi kojima se uređuju potrošački ugovori«.
U članku 21. tekst: »Fizičko odvajanje proizvoda na sniženju, odnosno rasprodaji« je naziv članka 22. i treba pisati: »Fizičko odvajanje proizvoda na sniženju, odnosno rasprodaji«.
U članku 22. tekst: »Proizvod s greškom« je naziv članka 23. i treba pisati: »Proizvod s greškom«.
U članku 39. podstavku 1. umjesto riječi: »glave 8.« trebaju stajati riječi: »glave VIII.«.
U članku 41. tekst: »Ograničavanje uporabe sredstava daljinske komunikacije« je naziv članka 42. i treba pisati: »Ograničavanje uporabe sredstava daljinske komunikacije«.
U članku 66. iza stavka 8. tekst: »Utjecaj raskida potrošačkog ugovora o financijskoj usluzi na druge ugovore« je naziv članka 67. i treba pisati: »Utjecaj raskida potrošačkog ugovora o financijskoj usluzi na druge ugovore«.
U članku 69. stavku 2. umjesto riječi: »glave 11.« trebaju stajati riječi: »glave XI.«.
U članku 74. stavku 1. podstavak 9. treba glasiti:
»– nominalnu godišnju kamatnu stopu za zajam i nominalnu godišnju kamatnu stopu za sredstva pologa ako je polog pretpostavka za odobrenje zajma,«.
U članku 90. stavku 1. podstavku 13. umjesto riječi: »članka 91.« trebaju stajati riječi: »članka 92.«.
U članku 92. stavku 1. umjesto riječi: »poslane« treba stajati riječ: »poslanoj«.
U članku 129. stavku 3. umjesto riječi: »kao i provoditi« trebaju stajati riječi: »te provode«.
U članku 133. stavku 3. umjesto riječi: »glave 11.« trebaju stajati riječi: »glave XI.«.
U članku 144. stavku 1. postavku 23. umjesto riječi: »kamatna stopau« trebaju stajati riječi: »kamatnoj stopi«, a umjesto riječi: »u raskidu« trebaju stajati riječi: »o raskidu«.
U članku 145. stavku 1. podstavku 3. umjesto brojke u zagradi: »1« treba stajati brojka: »1.«, a u podstavku 17. umjesto riječi: »kamatna stopau« trebaju stajati riječi: »kamatnoj stopi«.

Klasa: 330-01/06-01/03
Zagreb, 27. studenoga 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.