Odluka o odlikovanju Weltrud Klasnic Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 127/2007 (12.12.2007.), Odluka o odlikovanju Weltrud Klasnic Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3625

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

WALTRAUD KLASNIC


REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE


za promicanje moralnih društvenih vrijednosti kroz organizaciju i dopremanje humanitarne pomoći u Republiku Hrvatsku.

Klasa: 060-04/07-13/07
Urbroj: 71-05-04/1-07-1
Zagreb, 29. studenoga 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.