Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o. u Popovači

NN 127/2007 (12.12.2007.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o. u Popovači

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3638

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u svezi s člankom 180. stavkom 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190/2003 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA »LIPOVICA« d.o.o. U POPOVAČI

I.

U Odluci o osnivanju trgovačkog društva »Lipovica« d.o.o. u Popovači (»Narodne novine«, broj 99/2002), u točki XIV. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Trgovačko društvo će sufinancirati zatvorski sustav s iznosom od 40% od ostvarene dobiti trgovačkog društva u tekućoj godini.«.

II.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa za provedbu ove Odluke izmjenom Izjave o osnivanju trgovačkog društva »Lipovica« d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/01-01/01
Urbroj: 5030109-07-2
Zagreb, 6. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.