Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

NN 127/2007 (12.12.2007.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3639

Na temelju članka 48., a u vezi s člankom 47. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZADAR

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Zadar (»Narodne novine«, br. 19/97, 67/2002, 154/2003 i 132/2006), u točki IV. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. Bazen Gaženica određen koordinatama kako slijedi:

1          5521086.105   4882413.021

2          5520877.525   4882380.348

3          5520214.395   4883234.494

4          5520437.031   4883400.489

5          5520581.893   4883344.821

6          5520832.209   4883537.837

7          5520876.875   4883677.329

8          5520896.668   4883679.667

9          5520916.338   4883684.125

10        5520924.477   4883698.043

11        5520924.790   4883699.056

12        5520916.763   4883714.847

13        5520903.940   4883731.477

14        5520899.819   4883739.356

15        5520877.330   4883768.609

16        5520862.074   4883791.620

17        5520850.751   4883813.044

18        5520842.519   4883831.868

19        5520835.147   4883853.855

20        5520831.148   4883869.588

21        5520828.763   4883880.786

22        5520825.783   4883902.356

23        5520825.348   4883910.484

24        5520824.900   4883919.427

25        5520866.673   4883926.529

26        5520866.673   4883926.529

27        5520866.673   4883926.529

28        5520867.014   4883926.529

29        5520872.218   4883927.126

30        5520876.022   4883927.456

31        5520884.221   4883886.216

32        5520891.430   4883890.304

33        5520909.259   4883878.554

34        5520909.770   4883876.153

35        5520933.574   4883863.114

36        5520943.262   4883859.691

37        5520953.263   4883857.502

38        5520977.188   4883859.172

39        5520994.089   4883861.484

40        5521003.848   4883867.131

41        5520995.689   4883877.331

42        5521003.686   4883888.978

43        5521010.689   4883904.605

44        5521020.594   4883918.056

45        5521029.049   4883922.399

46        5521038.682   4883922.400

47        5521044.586   4883914.557

48        5521046.782   4883906.956

49        5521054.101   4883891.204

50        5521052.692   4883883.961

51        5521054.877   4883865.581

52        5521064.621   4883834.246

53        5521067.675   4883820.812

54        5521077.714   4883790.025

55        5521084.017   4883775.009

56        5521098.246   4883742.380

57        5521109.683   4883716.649

58        5521118.354   4883703.539

59        5521122.258   4883690.032

60        5521074.246   4883659.386

61        5521065.135   4883644.560

62        5521071.687   4883634.753

63        5521083.936   4883628.149

64        5521097.271   4883614.766

65        5521105.299   4883603.570

66        5521107.110   4883599.968

67        5521114.964   4883584.350

68        5521115.233   4883569.436

69        5521115.543   4883552.197

70        5521126.974   4883536.960

71        5521127.999   4883531.612

72        5521118.136   4883521.895

73        5521201.405   4883414.387

74        5521224.513   4883381.772

75        5521233.803   4883379.451

76        5521252.176   4883375.377

77        5521265.038   4883372.499

78        5521278.114   4883369.632

79        5521287.914   4883367.483

80        5521304.150   4883345.807

81        5521315.073   4883331.224

82        5521320.781   4883326.754

83        5521331.165   4883318.622

84        5521356.933   4883308.914

85        5521368.616   4883304.511

86        5521378.378   4883302.561

87        5521391.504   4883299.606

88        5521404.364   4883296.850

89        5521418.716   4883293.776

90        5521427.544   4883292.544

91        5521441.851   4883290.548

92        5521457.128   4883288.908

93        5521468.757   4883287.232

94        5521485.044   4883287.638

95        5521492.643   4883288.301

96        5521530.445   4883317.450

97        5521539.889   4883333.052

98        5521538.009   4883336.451

99        5521554.022   4883335.624

100      5521630.745   4883394.790

101      5521638.412   4883400.702

102      5521660.444   4883372.130

103      5521663.476   4883379.474

104      5521677.810   4883360.069

105      5521678.756   4883361.276

106      5521704.467   4883328.118

107      5521725.401   4883302.245

108      5521729.703   4883297.540

109      5521764.864   4883322.742

110      5521759.626   4883329.711

111      5521786.390   4883358.106

112      5521779.530   4883365.363

113      5521772.958   4883377.529

114      5521770.152   4883376.772

115      5521781.908   4883382.599

116      5521798.853   4883395.364

117      5521815.141   4883372.811

118      5521834.454   4883346.173

119      5521855.305   4883317.632

120      5521873.290   4883293.527

121      5521893.100   4883267.355

122      5521910.537   4883243.477

123      5521938.465   4883204.289

124      5521962.329   4883171.127

125      5521979.613   4883146.414

126      5521989.847   4883132.126

127      5522003.061   4883113.479

128      5522020.839   4883088.369

129      5522034.708   4883069.860

130      5522054.549   4883044.463

131      5522074.130   4883019.255

132      5522088.721   4883000.030

133      5522122.699   4882952.989

134      5522116.014   4882948.143

135      5522118.921   4882942.228

136      5522099.946   4882930.986

137      5522095.843   4882936.195

138      5522079.263   4882924.474

139      5522076.870   4882920.995

140      5522062.621   4882908.944

141      5522055.966   4882904.446

142      5522053.544   4882902.004

143      5522034.345   4882888.594

144      5522027.728   4882884.539

145      5522033.341   4882877.449

146      5522056.480   4882848.460

147      5522068.029   4882833.519

148      5522081.290   4882815.105

149      5522092.000   4882797.656

150      5522098.463   4882786.690

151      5522089.845   4882781.470

152      5522089.651   4882779.983

153      5522077.027   4882768.774

154      5522049.995   4882753.562

155      5522039.277   4882747.481

156      5522036.172   4882746.816

157      5522035.173   4882742.189

158      5522028.708   4882733.888

159      5522026.552   4882719.036

160      5522029.882   4882706.653

161      5522030.742   4882703.826

162      5522037.151   4882694.390

163      5522044.092   4882688.443

164      5522051.329   4882684.121

165      5522072.785   4882674.596

166      5522081.167   4882669.072

167      5522077.330   4882662.578

168      5522075.460   4882663.669

169      5522090.816   4882654.703

170      5522100.873   4882651.811

171      5522109.867   4882649.225

172      5522118.540   4882646.731

173      5522140.886   4882637.598

174      5522155.737   4882631.515

175      5522166.694   4882625.344

176      5522177.651   4882619.174

177      5522190.388   4882612.872

178      5522198.095   4882609.059

179      5522222.569   4882596.009

180      5522240.733   4882586.037

181      5522287.795   4882560.731

182      5522307.887   4882549.546

183      5522350.900   4882525.901

184      5522367.611   4882516.767

185      5522381.380   4882507.745

186      5522399.613   4882497.216

187      5522403.461   4882494.995

188      5522409.436   4882490.909

189      5522442.030   4882468.620

190      5522453.760   4882459.950

191      5522474.720   4882442.500

192      5522483.060   4882434.520

193      5522492.750   4882425.090

194      5522482.980   4882418.150

195      5522477.930   4882425.670

196      5522441.060   4882452.480

197      5522427.110   4882462.620

198      5522423.330   4882463.010

199      5522393.496   4882475.570

200      5522367.340   4882488.878

201      5522341.897   4882501.960

202      5522320.983   4882512.940

203      5522293.756   4882515.782

204      5522276.752   4882517.603

205      5522248.080   4882537.254

206      5522228.653   4882548.357

207      5522208.535   4882559.457

208      5522173.022   4882578.878

209      5522166.296   4882589.491

210      5522160.474   4882598.718

211      5522144.321   4882609.183

212      5522110.435   4882628.281

213      5522089.332   4882643.122

214      5522076.964   4882651.675

215      5522073.671   4882653.258

216      5522071.588   4882651.091

217      5522056.858   4882640.985

218      5522051.174   4882631.564

219      5522048.607   4882628.329

220      5522055.359   4882624.960

221      5522058.881   4882620.323

222      5522076.163   4882585.526

223      5522073.834   4882585.113

224      5522077.406   4882579.731

225      5522078.518   4882573.919

226      5521860.582   4882536.761

227      5521615.453   4882497.173


Ukupna površina bazena Gaženica iznosi 2 817 075 m2, a sve kako je ucrtano na karti koja čini Prilog 1 ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/97-01/08
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.