Odluku o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini

NN 129/2007 (17.12.2007.), Odluku o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

3703

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07), članka 25. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 153/05, 79/07) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94. – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01, Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore je na 9. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donio

ODLUKU

O DOPUŠTENOM MANJKU S NASLOVA KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA PROIZVODIMA U TRGOVINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se, na temelju iskustva struke, dopuštena visina manjka u trgovini, koji prema odredbi članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom proizvoda u trgovini, smatra se manjak na proizvodima nastao kao posljedica prirodnih utjecaja ili svojstava proizvoda odnosno kao posljedica radnji koje se neophodno poduzimaju u trgovini na veliko i malo.

II. MANJAK PROIZVODA ZBOG KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA

Članak 3.

Pod kalom proizvoda podrazumjeva se gubitak na težini ili količini određenog proizvoda koji nastaje zbog prirodnih procesa isušivanja, hlapljenja, smrzavanja, topljenja i kvarenja robe.
Rastep nastaje zbog manipulacije, pretovara, prijevoza, premještanja proizvoda te drugih postupaka zbog kojih se gubi (rasipa, razlijeva) određena količina proizvoda.
Kvar proizvoda u trgovini nastaje zbog djelovanja mikroorganizama i drugih prirodnih procesa (truljenje, klijanje, užegnuće), zbog čega proizvodi gube svojstva koja su prihvatljiva za upotrebu.
Lom (kao oštećenje) nastaje u postupcima manipulacije određenim proizvodima koji se u tom procesu mogu polomiti.

III. DOPUŠTENA VISINA MANJKA U TRGOVNI NA MALO I VELIKO

Članak 4.

Dopuštena visina manjka u trgovini na malo i veliko izražava se u postocima koji se primjenjuju od količine proizvoda prodanih u obračunskom razdoblju.
Za trgovinu na veliko, najviši dopušteni normativ manjka utvrđuje se u iznosu od 50% propisanog normativa za utvrđivanje manjka u trgovini na malo.

Članak 5.

Dopuštena visina manjka u trgovini na malo može iznositi do:

 

RED.BROJ

NAZIV PROIZVODA

STOPA %

 

I. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

 

 

A. VOĆE

 

1.

Južno voće (naranče, limun, mandarine, ananas i sl.)

3,0

2.

Banane

5,0

3.

Orah, badem, lješnjak, kesten, rogač, kikiriki, pistacio

2,0

4.

Jagodasto voće, svježe smokve, grožđe

5,0

5.

Jabuke, šljive, kruške

3,0

6.

Dinje, lubenice

5,0

7.

Koštićavo voće: marelice, breskve, trešnje i višnje

5,5

8.

Sušeno voće – šljive, smokve i ostalo

1,5

9.

Egzotično voće

5,0

10.

Ostalo voće

2,0

 

B. POVRĆE

 

1.

Kupus kiseli i kisela repa u rinfuzi

4,0

2.

Brokula, cikorija, cvjetača, repa, rotkvica, kupus, kelj

5,0

3.

Blitva, špinat

5,0

4.

Mahune, grašak i tikvice

3,0

5.

Paprika svježa, rajčica svježa, krastavac i zelena salata

6,0

6.

Mladi krumpir i mrkva rana, celer i peršun

4,0

7.

Zamrznuto voće i povrće – pakirano

0,5

8.

Krumpir, mrkva, luk, cikla, poriluk

2,0

9.

Grah, leća, grašak, bob – suhi

1,0

10.

Gljive, šampinjoni – svježi

4,5

11.

Šampinjoni pakirani

2,0

12.

Sadni materijal

3,5

13.

Cvijeće svježe (rezano)

5,0

14.

Cvijeće (lončanice)

3,0

15.

Konzervirano i ostalo povrće

1,0

 

C. ŽITARICE

 

1.

Pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice

0,3

 

D. OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

 

1.

Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža u rinfuzi

1,5

2.

Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža pakirano

0,5

3.

Mak i pšenične mekinje

0,7

4.

Kruh i pecivo svih vrsta

0,5

5.

Kolači industrijski

1,0

6.

Proizvodi od brašna (dvopek, mrvice)

0,5

7.

Mlijeko pasterizirano – trajno

0,5

8.

Mlijeko, svježe, ostalo

1,0

9.

Sirevi svih vrsta

1,5

10.

Sirevi rezano

3,0

11.

Kiselo mlijeko, jogurt, vrhnje, maslac

1,0

12.

Hrana za novorođenčad i malu djecu

1,0

13.

Sladoled, kreme

1,5

14.

Jaja svježa

1,5

15.

Med

0,3

16.

Ocat alkoholni, vinski i voćni

1,5

17.

Šećer (kristal, u prahu, u kocki)

1,0

18.

Sol za jelo (morska, kamena i vakumirana)

1,0

19.

Povrće ukiseljeno (svih vrsta pakirano)

1,5

20.

Jela gotova i polugotova

0,5

21.

Bomboni i drugi proizvodi od šećera

0,4

22.

Keksi (čajni i čokoldani)

0,5

23.

Čokolada i proizvodi od čokolade i kakaa

1,5

24.

Kava svih vrsta – pakirana

0,1

25.

Začini pakirani i čajevi

0,1

26.

Mast jestiva

1,0

27.

Ulje jestivo u bocama

1,5

28.

Ulje jestivo u bačvama i drugim pakovanjima za prodaju od litre na više

1,0

29.

Ostalo

0,5

 

E. PIĆA – ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA

 

1.

U bocama i drugom pakiranju

0,7

2.

U bačvama i drugom većem pakiranju za prodaju od litre na više

1,0

 

F. MESO, SUHOMESNATI PROIZVODI I RIBA

 

1.

Meso svježe (perad, divljač i sl.)

1,5

2.

Meso svježe - rasječeno

3,5

3.

Riba živa

4,0

4.

Riba svježa

4,0

5.

Riba smrznuta

1,0

6.

Riba sušena

1,0

7.

Slanina svježa, loj, svinjsko salo, maslo (topljeno)

1,0

8.

Suhomesnati proizvodi i vakumirano meso

1,5

9.

Suhomesnati proizvodi narezani

3,0

10.

Ostalo

1,0

 

G. STOČNA HRANA

2,0

 

II. KEMIKALIJE

 

1

Firnis, boje i lakovi, tutkalo i kit

1,0

2.

Sredstva za zaštitu bilja

1,0

3.

Deterdžent za pranje rublja

1,5

4.

Sredstva za čišćenje

1,0

5.

Kozmetički i higijenski proizvodi

1,0

6.

Nafta, prirodni plin te proizvodi prerade nafte i plina

1,0

7.

Ostali kemijski proizvodi

1,0

 

III. GRAĐEVNI MATERIJAL

 

1.

Vapno, cement, gips, suha žbuka pakirana

2,0

2.

Mramorne ploče

1,5

3.

Salonit ploče i cijevi

2,2

4.

Pijesak, šljunak

3,0

5.

Izolacijske mase

0,8

6.

Izolacijski materijal (staklo i kam. vuna)

2,0

7.

Ljepenka krovna

1,5

8.

Crijep, opeka, mont. ispune i gredice

2,0

9.

Betonski proizvodi (cijevi, ploče, kocke)

1,2

10.

Rezana građa i ploče od drva

1,5

11.

Ostali građ. materijal osim građ. stolarije

1,5

 

IV. OGRJEV

 

1.

Ugljen drveni u rinfuzi

3,5

2.

Ugljen drveni u vrećama

1,0

3.

Ugljen lignit u rinfuzi

2,0

4.

Ostali ugljeni

1,0

5.

Ogrjevno drvo

1,5

 

V. OSTALO

 

1.

Staklo ravno i šuplje osim optičkog

1,5

2.

Optičke leće, optička vlakna i snopovi optičkih vlakana

3,0

3.

Okviri za naočale, naočale i slični proizvodi

3,0

4.

Keramika i porculan

1,0

5.

Užarija

0,2

6.

Sjemenska roba

1,5

7.

Gnojiva umjetna u rinfuzi

4,0

8.

Gnojiva umjetna pakirana

1,0

9.

Duhanski proizvodi (osim cigareta)

0,5

10.

Posuđe od metala (emajlirani i neemajlirani)

1,0

11.

Posuđe od stakla, porculana i keramike

1,5

12.

Sanitarni uređaji od keramike

1,0

13.

Dječje igračke razne

1,5

14.

Nakit od porculana, stakla, plastike

1,0

15.

Gramofonske ploče i kazete i ostali nosači zvuka

1,2

16.

Videokasete, fotografski filmovi

1,5

17.

Knjige, udžbenici, potrošni uredski materijal

1,5

18.

Tkanine metražne

2,0

19.

Čarape ženske

1,5

20.

Ostala tekstilna roba

1,5

21.

Obuća

1,5

22.

Žarulje razne

2,0

23.

Baterijski ulošci

2,0

24.

Bijela tehnika, akustika, sitni kućanski aparati

1,5

25.

Ostalo, nespomenuto

1,0


Članak 6.

Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
– neposredno nakon nastajanja;
– redovitim popisom robe ili u rokovima utvrđenim općim aktom pravne osobe;
Manjak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje komisija, odnosno ovlaštene osobe određene općim aktom pravne osobe.

Članak 7.

Manjak zbog više sile koji nastaje kao posljedica elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres) i provalnih krađa, utvrđuje se na temelju očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.

Članak 8.

Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja te kala, rastepa, kvara i loma iznad visine utvrđene ovom Odlukom, može se priznati, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (»Narodne novine« br: 57/1998, 81/02, 203/ 03 i 59/07).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/07-04/268
Urbroj: 311-01/01-07-02
Zagreb, 13. prosinca 2007.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.