Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 130/2007 (19.12.2007.), Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3729

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 51. sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07. i 111/07 – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
– briše se šifra 28679 s pripadajućim podacima
– podaci uz šifru: »28621« mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

 

 

28621

P – Protrombinsko vrijeme – INR

Standardni »Tim 1«

7

1,33

«

– iza šifre: »81870« dodaje se nova šifra: »81880« sa sljedećim podacima
 

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

 

 

81880

Previjanje

1 liječnik
1 srednja med. sestra

3

10

1,86

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/355
Urbroj: 338-01-01-07
Zagreb, 6. prosinca 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.