Izmjena Pravilnika o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu

NN 130/2007 (19.12.2007.), Izmjena Pravilnika o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

3730

Na temelju odredbe st. 2. čl. 38. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94) i članka 65. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 25/95, br. 92/99, br. 08/05 i br. 117/05) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na 10. sjednici održanoj 8. prosinca 2007. godine donio je

IZMJENU PRAVILNIKA

O SLUŽBENOJ ODJEĆI ODVJETNIKA, ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA U ODVJETNIČKOM UREDU

Članak 1.

U čl. 3. st. 2. brišu se riječi »točke 5.«, a riječ »kojima« zamjenjuje se riječju »ako«, tako da taj stavak glasi:
»Pravo iz stavka 1. ovog članka imaju odvjetnik i drugi zaposlenici u odvjetničkom uredu, odnosno odvjetničkom društvu ako to odobri odvjetnik, odnosno osnivač odvjetničkog društva.«

Članak 2.

Ova izmjena Pravilnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 7897/2007
Zagreb, 8. prosinca 2007.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Leo Andreis, v. r.