Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2008)

NN 130/2007 (19.12.2007.), Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2008)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

3733

Na temelju članka 15. stavak 1. druga alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova (»Narodne novine« br. 81/96), Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2008)

1.1. Donose se Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2008.), koji sadrži ove odjeljke:
1. Opći zahtjevi
2. Tehnički zahtjevi
3. Pregledi
4. Svjedodžbe
5. Ostali zahtjevi
Dodatak I
Dodatak II.
1.2 Odjeljci pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2008. godine.

Broj: 1766/KN/JB
Split, 6. prosinca 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.