Ispravak Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

NN 132/2007 (24.12.2007.), Ispravak Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

3762

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 109 od 24. listopada 2007., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

U članku 139. umjesto riječi: »članka 138. točke 12.« trebaju stajati riječi: »članka 138. točke 11.«.
U članku 230. stavku 1. točki 7. umjesto riječi u zagradi: »(članak 61. stavak 1.)« trebaju stajati riječi: »(članak 62. stavak 1.)«.
U članku 235. stavku 1. umjesto riječi: »iz članka 64.« trebaju stajati riječi: »iz članka 44. stavka 2.«.
U članku 243. stavku 2. podstavku 1. umjesto riječi u zagradi: »(članak 123. stavak 1.)« trebaju stajati riječi: »(članak 122. stavak 1.)«.
U članku 246. umjesto riječi: »Od dana« trebaju stajati riječi: »Do dana«.

Klasa: 342-19/07-01/01
Zagreb, 17. prosinca 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.