Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj

NN 133/2007 (27.12.2007.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3795

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKEUPRAVE SENJ

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj, klase: 342-21/07-01/09, urbroja: 2125/1-02-07-01, koju je donijelo Županijsko poglavarstvo Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine, a kojom se lučko područje postojeće luke otvoreno za javni promet – luke Stinica proširuje u kopnenom i morskom dijelu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/07-02/05
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 18. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.