Pravilnik o dopuni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

NN 133/2007 (27.12.2007.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3800

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine« br. 48/04, 130/04 i 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O KOLIČINI BRAŠNA UTROŠENOG ZA PROIZVODNJU POJEDINIH PEKARSKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine« br. 146/05) iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

Knjiga (KEUB) može se voditi u pisanom ili elektroničkom obliku.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/141
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 19. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.