Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 134/2007 (31.12.2007.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

3840

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

 

François Fejtö

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobit doprinos u kulturi.


Klasa: 060-04/07-13/08

Urbroj: 71-05-04/2-07-1

Zagreb, 12. prosinca 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.