Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 134/2007 (31.12.2007.), Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3841

 

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 103/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA


Članak 1.

 

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002, 154/2002, 17/2004, 8/2006, 142/2006 i 34/2007), neće se primjenjivati u 2008. godini.

 

Članak 2.

 

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 120-02/07-01/14

Urbroj: 5030106-07-1

Zagreb, 18. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.