Dopuna Popisa priznatih sjemenskih sastojina

NN 11/2008 (25.1.2008.), Dopuna Popisa priznatih sjemenskih sastojina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

338

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 8., stavka 1., točke 5. Pravilnika o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, br. 82/99) objavljuje

DOPUNU POPISA

PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA

koje su na zahtjev proizvođača poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb upisane u Upisnik proizvođača šumskoga sjemena

Uprava šuma – Podružnica Bjelovar
160. obična bukva u gospodarskoj jedinici GRĐEVAČKA BILOGORA, odjel/odsjek 47b, 48b, šumarija Veliki Grđevac pod upisnim brojem 637
Uprava šuma – Podružnica Zagreb
161. obična bukva u gospodarskoj jedinici VUKOMERIČKE GORICE II, odjel/odsjek 54a, šumarija Velika Gorica pod upisnim brojem 638
Uprava šuma – Podružnica Koprivnica
162. crni orah u gospodarskoj jedinici DONJE MEĐIMURJE, odjel/odsjek 28a, šumarija Čakovec pod upisnim brojem 639
Uprava šuma – Podružnica Našice
163. divlja trešnja (skupina stabala) u gospodarskoj jedinici KRNDIJA GAZIJSKA, odjel/odsjek 67a, šumarija Đurđenovac pod upisnim brojem 640.

Klasa: 321-07/03-01/3
Urbroj: 525-3-07-03
Zagreb, 30. prosinca 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.