Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 12/2008 (30.1.2008.), Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

352

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/07

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2006 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do30. rujna 2007. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) pokretna: i (c) nematerijala kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj Registra

Katastarske čestice

Katastarska općina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad BJELOVAR

BJELOVAR

Kompleks tvornice Koestlin

3498 (2319, 2320, 2327/1)

Bjelovar

Z-3259

BRODSKO-POSAVSKA županija
Općina GORNJI BOGIĆEVCI

GORNJI BOGIĆEVCI

Nadgrobni spomenik na grobu G. Viteza

70

Gornji Bogićevci

Z-3280

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK

Kompleks s kapelom sv. Križa

č.zgr. 563, 566, 567, č.zem. 999, 1001, 1002, 1003

Dubrovnik

Z-3271

DUBROVNIK

Kuća Sandri

č.zgr. 485 i č. zem. 617/8

Gruž

Z-3275

DUBROVNIK

Ljetnikovac Beneša

č.zgr. 263 i 264, č. zem. 717/14, 717/17, 717/21, 746, 747, 748, 756/1 i dio č.zem. 1275/4

Gruž

Z-3273

DUBROVNIK,

Gornji Kono 25

Ljetnikovac Budislavić

č.zgr. 481/1, 481/3, 481/4, 483/2, 485, č.zem. 929/1, 929/2, 932, 932/1, 933, 933/1, 933/2, 934, 935/1, 935/2, 935/3, 2349/1,
2349/2

Dubrovnik

Z-3274

DUBROVNIK

Ljetnikovac Košta

č. zgr. 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 2432, 2431, 2430, č.zem. 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2

Gruž

Z-3270

DUBROVNIK

Ljetnikovac Vuić

č.zgr. 195/2, č.zem. 412 i 414

Dubrovnik

Z-3272

DUBROVNIK

Solska baza

č.zgr. 79/1, 79/4, 79/5, 79/6

Gruž

Z-3277

DUBROVNIK

Vila Roma

č.zgr. 460, 462/4, č. zem. 511/2, 520/7

Gruž

Z-3276

Općina OREBIĆ

OREBIĆ

Kulturno-povijesna cjelina naselja

č.zem. 132/1, 132/2, č.zgr. 300, č.zem. 131/2, 130, 129, 127/3, 127/1, 137, preko č.zem. 2853, č.zem. 138/5, 138/4, 169/2, 169/1, 170, preko č.zem. 2850, č.zem. 451/3, 451/2, 451/1, 192, 193, preko č.zem. 2895/1, č.zem. 198, č.zgr. 329, 328/2, č.zem. 281, 207, č.zgr. 11, č.zem. 445, č.zgr. 319, 288, 338, preko č.zem. 2849, č.zgr. 18, č.zem. 2847/2, 397/1, 252, č.zgr. 280, č.zem. 253/3, č.zgr. 279, č.zem. 253/2, 393/1, 393/2, preko č.zem. 279, č.zem. 391/1, 391/2, 291, preko č.zem. 2846, č.zgr. 355, č.zem. 2845, 321/1, 325/2, 332,, č.zgr. 327, č.zem. 350/1, č.zgr. 88, č.zem. 349, 348, 347, 346, č.zgr. 273, č.zem. 342/2, č.zgr. 274, č.zem. 342/1, č.zgr. 74, 82/8, 82/4, preko č.zem. 2840, č.zem. 2843/1, 540/1, 540/2, č.zgr. 294, č.zem. 543, 555/2, 558, 563, č.zgr. 186, č.zem. 559, 562, 558, 556, 551, preko č.zem. 2838, č.zem. 573/2, 2902, 573/3, preko č.zem. 2837, č.zem. 576, preko č.zem. 2836/1, č.zem. 659, 660/2, č.zgr. 120/3, 320, 74, č.zem. 661, preko č.zem. 2834/1, č.zgr. 271, č.zem. 706/1, 665, 666/2, 666/1, 705/1, 704, preko č.zem. 2833, č.zem. 748/2, č.zgr. 166/3, č.zem. 744, č.zgr. 164/2, č.zem. 743, č.zgr. 165/3, 165/2, 165/1, 161, č.zem. 745/1, č.zgr. 157, 156, 152/1, 150, 149, preko č.zem. 2842/2, č.zem. 980/3, 980/2, 2842/2, 980/1, 2842/2, 720/8, 720/7, 720/6, 720/5, 720/4, 720/3, 720/10, 720/2, 719/2, 718/2, 718/1, 2842/2, 283/13, 2894/1, 283/13, 283/14, 283/4, 283/8, 283/6, 284, 283/1, 283/5, 283/1, 2895/1, 76/4, 76/3, linijom obale do č.zem. 2903, 2901, 2842/2, 76/9, preko č.zem. 2842/2, č.zgr. 285/1.

Orebić

 Z-3240

GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB

ZAGREB, Medvedgradska 2

Kompleks zgrada Gliptoteke HAZU

627

Centar

Z-3346

ISTARSKA županija

Općina BARBAN

BARBAN

Arheološki lokalitet Stari Goačan (Gradina)

 604/4 i 562, 564, 554 i 565/1, 563/1, 563/2 i 565/2, 561, 558, 560/2 i 560/1, 557/1, 552 i 557/2, 556 i 555 k.o. Gočan i k.č.
8889/1 i 8889/2, 8888/1, 8888/2, 8888/3, 8887/5, 8887/1 i
8887/2, 8886/2 i 8886/3, 8883/1 i 8885/1, 8883/5, 8884 i 8885/2, 8882/2, 8880/3, 8880/2 i 8880/1, 10088/580 k.o. Žminj.

Goačan i Žminj

Z-3267

Grad BUZET

RAČICE

Kaštel

č. 20/2, 20/1, 20/3, 2655/2, 2655/3, 2655/4, 2655/5, 2655/6,
2655/13 3340/30, č.zgr. 55/2, k.č. 2655/11 i čzgr. 230.

Račice

Z-3266

Općina LUPOGLAV

BOLJUN

Kulturno-povijesna cjelina

na južnoj strani dnom padine brda uz put na k.č. 2447/1, uz tok Boljunčice (na k.č. 3168/1) s istočne strane do sjeverno od zaseoka Fabrići, od toka Boljunčice uz k.č. 3090, 3091, 3092, 3093, 3094/1, 3094/2, 3097, 3098/1, 3098/2, 3098/3, 3101,
3103/1, 3107, dijelom preko 2883/8, do ceste na k.č. 3879 i puta na k.č. 3140/2 sa sjeverne strane brda, prema sjeverozapadu uz k.č. 567/3, 568/1, 568/5, 570/1, 571 do puta sa zapadne strane brda na k.č. 1408/16, te prema jugozapadu uz k.č. 125, 126, 127, 128/2, 130/2, 130/1, 137, 142/1, 142/2, 142/3, 192/1, dalje putom na k.č. 325/6 do puta na k.č. 380/5 koji prolazi kroz zaseok Šupljini (Valla) na južnoj strani sve do križanja s cestom na k.č. 2477/1, uključujući i neposrednu zonu vizualnog kontakta.

Boljun

Z-3239

Općina SVETI PETAR U ŠUMI

SVETI PETAR U ŠUMI

Crkva sv. Roka

č. zgr. 142/1 i 142/2

Sveti Petar u Šumi

Z-3265

KARLOVAČKA županija
Općina BOSILJEVO

PRIBANJCI

Kapela sv. Barbare

1, 2, 3, 4, 34, 35, 427/1, 413/1, 415, 413/2, 423/1, dio 420 i 421 (u ravnini južne međe k.č. 415 i 413/2), dio 2258

Pribanjci

Z-3244

Grad KARLOVAC

ZADOBARJE

Kapela sv. Antuna Pustinjaka

1/1. 1/2, 22

Zadobarje

Z-3331

Općina NETRETIĆ

ROSOPAJNIK

Kapela sv. Antuna

3811, 3809, 3831, 3958, 3839, 3832, 3745/1, 3746/1, 3813, 3808, 3783, 3784, 3824, 3825, 3812, 3822, 3823

Rosopajnik

Z-3332

Grad OZALJ

GORNJE POKUPJE

Dvorac Türk

570/2, 570/1, 570/3, 571/2, 573

Pokupje

Z-3242

VRHOVAC

Župna crkva sv. Kuzme i Damjana

 1

Vrhovac

Z-3243

ZORKOVAC

Kurija Zorkovac

133

Žakanje

Z-3330

Općina ŽAKANJE

ŽAKANJE

Župna crkva Uznesenja BDM Djevice Marije

133

Žakanje

Z-3329

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Grad ĐURĐEVAC

ĐURĐEVAC

Kapela Presvetog Srca Isusova

1980 (grunt. broj 7475/233/3)

Đurđevac

Z-3264

Općina KOPRIVNIČKI IVANEC

KUNOVEC

Kapela sv. Barbare

249, 250, 251

Kunovec

Z-3263

Općina LEGRAD

LEGRAD

Kapela Žalosne Gospe

1011 (gruntovni broj 69)

Legrad

Z-3262

Općina RASINJA

CVETKOVEC

Pil Presvetog Trojstva

2328

Rasinja

Z-3261

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Općina JESENJE

GORNJE JESENJE

Crkva sv. Ivana Krstitelja

1, 2, 3, 5, 8/1, 8/2, 12/1, 14/2 i 16/1

Jesenje

Z-3268

LIČKO-SENJSKA županija
Grad GOSPIĆ

DONJE PAZARIŠTE

Župna crkva sv. Jakova Apostola

478/1, 478/2, 479, 480, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 483, 512/1, 512/2 i 513

Donje Pazarište

Z-3343

GOSPIĆ

Kulturno-povijesna cjelina

Granica počinje na obali rijeke Novčice, odnosno na k.č. 3147/2, nastavlja se na k.č. 3146 i njenim ist. rubom u smjeru sjevera te nastavlja ist. rubom k.č. 3148/1, presijeca Kumičićevu k.č. 3148/2 te sjevernom stranom ulice zahvaća zap. rub k.č. 2918, 2814, 2912/2, 2911, 2909, 2908/2, 2907, 2906, 2904, i dalje u smjeru sjeverozapada ist. rubom k.č. 2902, pa preko Kraljevićeve k.č.5296/2, SI rubom k.č. 2867, 2869 gdje skreće u smjeru sjevera i nastavlja zap. rubom k.č. 2892, te obuhvaća k.č. 2894 i u smjeru SZ sjev. rubom k.č. 2895 i 2897 dolazi do Budačke čijom se ist. stranom nastavlja u smjeru JZ do k.č. 2822/2, presijeca Budačku k.č.5294 u smjeru SZ i spaja se sa SI rubom k.č. 2821/6, 2821/5, 2821/3, 2819, presijeca k.č. 2820 i prelazi preko

Gospić

Z-3345

GOSPIĆ

Kulturno-povijesna cjelina

Ulice Dr. F. Tuđmana k.č. 5299, i spaja na sjev. vrh i nastavlja SZ rubom k.č. 2757/1, 2757, 2758/2, 2758/1, nastavlja se SI rubom k.č. 2760, 2763, 2765/1, obuhvaća k.č. 2770 i nastavlja se SI rubom Trga S. Radića k.č. 2763 koju obuhvaća te u smjeru JZ obuhvaća k.č. 2672, te k.č. 2669, obuhvaća k.č. 2658, presijeca Ulicu Popa Marka Mesića k.č. 5303 i nastavlja se zap. rubom k.č. dio 2705/1, 2706/2, nastavlja se juž. rubom k.č. 2706/1 koju obuhvaća i nastavlja u smjeru istoka juž. rubom k.č. 2707, presijeca k.č. 2709/3, obuhvaća k.č. 2774 i nastavlja se u smjeru juga zap. rubom k.č. 2716, 2719, 2720/3, 2720/4, 2720/2, 2720/5, skreće u smjeru zapada SZ rubom k.č. 2712, obuhvaća k.č. 2710/3,
2710/2, 2710/1 prelazi Kanišku k.č. 5304 u smjeru juga, obuhvaća k.č. 3371 i nastavlja se u smjeru istoka juž. rubom k.č. 3368 i 3367 do Ulice kralja P. Krešimira kojom u smjeru juga dolazi do rijeke Novčice. Zona prelazi mostom rijeku Novčicu k.č. 5285 i obuhvaća k.č. 3364 i nastavlja se južnom (desnom) obalom rijeke i obuhvaća k.č. 3245, 3244, 3242/3 i njenim juž.rubom u smjeru istoka obuhvaća Trg »Čardak« na k.č. 3247 s k.č. 3248, a u smjeru sjevera nastavlja zapadnim rubom k.č. 3130 i preko rijeke Novčice spaja se s početnom točkom.

Gospić

Z-3345

MEDAK

Parohijska crkva Rođenja sv. Jovana Preteče

3575, 3757, 3758, 3759 i 3760

Medak

Z-3344

OSJEČKO-BARANJSKA županija
Grad OSIJEK

OSIJEK,

Reisnerova 59a i 61

Kuća Lucić

5025 i 5026

Osijek

Z-3279

OSIJEK,

Drinska 2

Stambena vila Mačkamama

9814/1

Osijek

Z-3342

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija
Grad HRVATSKA KOSTAJNICA

HRVATSKA KOSTAJNICA,

V. Nazora 14

Stambena kuća

403

Kostajnica

Z-3336

HRVATSKA KOSTAJNICA,

D. Trstenjaka 66

Stambeno-trgovačka kuća

417

Kostajnica

Z-3337

Grad KUTINA

KUTINA

Arheološki lokalitet Kutinska Lipa

1983, 1984, 1985/1, 1985/7, 1986/1, 1986/2, 1987/7, 1987/9,
1987/10, 2027/1, 2027/5

Kutina

Z-3278

Općina LIPOVLJANI

LIPOVLJANI

Arheološki lokalitet Kraljeva Velika

949, 950, 951, 952, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961/1, 961/2, 965/1, 965/2, 966/2, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973/1, 973/2, 974/1, 974/2

Kraljeva Velika

Z-3341

Grad SISAK

SISAK

Mihanovićeva obala 10

Gradska munjara

1532

Sisak Stari

Z-3340

SISAK, Trg hrvatskih branitelja 10

Zgrada gimnazije

1262, 1263

Sisak Stari

Z-3339

Grad SUNJA

SUNJA

Župna crkva sv. Marije Magdalene

1168

Sunja

Z-3338

Općina TOPUSKO

TOPUSKO,

Petrova gora

Pavlinski samostan sv. Petra

748

Malička

Z-3260

 

 

 

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad KAŠTELA

KAŠTEL GOMILICA

Urbanistička cjelina naselja

č. zgr.: 2/4, 2/5, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/7, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 19/2, 21/1, 21/2, 23, 24, 26/1, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43/1, 43/2, 43/3, 45, 46, 47, 51/1, 51/2, 52, 54/1, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 61/3, 62, 63, 64, 69, 71/3, 71/4, 72, 73/1, 76, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 90/1, 90/2, 90/4, 91/1, 91/2, 96, 98, 99, 104, 108, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 122/3, 122/7, 123/3, 123/6, 124/1, 124/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/10, 126/11, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 134/2, 135, 141/1, 142/3, 143, 146/1, 146/2, 148/1, 148/2, 148/3, 148/7, 149/2, 149/4, 149/5, 150/1, 150/3, 167, 187, 195, 196, 199, 212/1, 212/2, 216/1, 218/2, 220, 722/3, 722/7, 1408. Č. zem.: 10, 11, 13, 15/3, 16/1, 16/3, 17/2, 41/1, 41/2, 42, 44, 53/1, 53/2, 58, 61/1, 61/2, 62, 73/22, 84, 87, 88, 88/6, 87, 89/5,101/1, 103/2, 105, 106, 107, 124/2, 125, 133/2, 134/2, 135, 140/1, 140/2, 142/3, 144/3, 145/1, 145/2, 148/5, 148/6, 217/1, 277/1, 278/1, 278/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6,304/7, 304/8, 304/9, 304/10, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 306/1, 306/3, 307/1, 307/2

Kaštel Gomilica

Z-3248

KAŠTEL GOMILICA

Stara župna crkva sv. Jerolima

326 i 327

Kaštel Gomilica

Z-3248

KAŠTEL KAMBELOVAC

Urbanistička cjelina naselja

č. zgr: 7/1, 7/2, 7/3, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 16/1, 16/2, 18, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 29/4, 30, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 54/2, 55/1, 56, 57, 58, 60/1, 60/2, 61, 64/1, 64/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/3, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 80/1, 80/2, 80/3, 81, 82/1, 82/2, 83, 84/2, 84/3, 84/4, 85/3, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 84/1, 85/1, 85/2, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 90/3, 91/1, 91/2, 92, 94, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/5, 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102/1, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 112/1, 112/2, 113/1, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 118, 119, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126, 128, 129, 130, 132, 133/1, 133/4, 134, 135, 138/1, 138/2

Kaštel Kambelovac

Z-3245

KAŠTEL LUKŠIĆ

Stara župna crkva Uznesenja B D M

161

Kaštel Lukšić

Z-3253

KAŠTEL LUKŠIĆ

Urbanistička cjelina naselja

č. zgrada 7, 8, 9, 10, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 25, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1, 27/1, 27/1, 27/2, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 30/1, 30/3, 30/4, 31, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/1, 63/3, 64, 67, 69/1, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 81, 82, 116, 115/2, 115/1, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 121, 122, 123, 125/1, 125/2, 149/1, 149/2, 161, 162, 163, 163/1, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 165/2, 165/3, 169, 172/1, 172/2, 173, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 177, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 193, 194/1, 194/2, 195, 197/1, 197/2, 199, 200/1, 200/2, 202, 203, 204, 206/1, 206/2, 208/1, 208/2, 209, 211, 214, 216/1, 216/2, 217, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233

Kaštel Lukšić

Z-3246

KAŠTEL STARI

Crkva sv. Ivana Krstitelja

k.č.zgr. 36 i k.č.zem. 1881

Kaštel Stari

Z-3335

KAŠTEL STARI

Kaštel Ćipiko

88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89, 90, 91

Kaštel Stari

Z-3251

KAŠTEL SUĆURAC

Arheološki lokalitet Gornje Kretine (villa rustica)

na sjeveru: 7065, 7054, 7051, 7049, na zapadu: 7065, 7062, 7061, 7244, 7243, 7210/1 na jugu: 7210/1, 7242, 7241, 7240, 7238, 7237, 7233, 7232, 7230, na istoku: 7230, 7231, 7252, 7253, 7043 i 7050

Kaštel Sućurac

Z-3254

KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Kaštel Stafileo – Rotondo

č. zgr. 243/1, 243/2, 243/3, 244

Kaštel Štafilić

Z-3252

KAŠTEL SUĆURAC

Urbanistička cjelina naselja

101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105,106, 107, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 137/1, 137/2, 137/3, 138,139, 140/1, 140/2, 141, 142, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,152,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1,183/2, 184, 185, 186/1, 186/2, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/1, 203/2, 203/3, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218/1, 218/2,219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 234, 537/1, 537/3, 538/1, 568, 569, 570, 571, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 588, 589, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 599/1, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611/1, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 6

Kaštel Sućurac

Z-3247

Općina PUČIŠĆA

PUČIŠĆA

Sklop kuća Dešković

č. zgr. 140, č. zem. 3412, 3438, 3439/1, 3440

Pučišća

Z-3241

Općina SEGET

SEGET GORNJI

Arheološki lokaliteti Gradina Sutilija i rimski kamenolom, zajedno s crkvom sv. Ilije

3927/1, 3927/2, 3931/1, 3931/2, 3934, 3936, 3937, 3938, 3939, 3941/1, 3941/2, 3942/1, 3942/3, 3943/2, 3947, 3959, 3960/1,
3960/2, 3963, 3964, 3965, 3980/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3984/1, 3984/2, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4009, 4023, 4024, 4031/1, 4032, 4033/2, 4033/3, 4057/1

Seget

Z-3256

SEGET GORNJI

Arheološki lokaliteti prethistorijska gradina, tumuli i lokva

na sjeveru: 8421, 6287/1, 6302/1, 6302/2 na zapadu: 6273/2, 6288, 6282 na jugu: 6283, 6284, 6285, 6286, 6303 na istoku: 6303, 6302/3

Seget

Z-3257

Grad SPLIT

SPLIT, Zrinsko-frankopanska 39

Vila Jaman

5075/1 i 5075/2

Split

Z-3269

Grad TROGIR

TROGIR

Arheološki lokalitet Pivetova Glavica

č.zem. 1555/1, 1555/11, 1629, 1630/1 i 1630/2

Okrug

Z-3255

TROGIR

Kuća Tomaš

č.zg. 568/2 (3952)

Trogir

Z-3334

TROGIR

Urbanistička cjelina naselja

3231/1, 3231/2, 3232, 3233, 3234, 3235/1, 3235/2, 3235/3,
3235/4, 3236, 3237, 3238/1, 3238/2, 3239, 3240, 3241, 3247, 3338/1, 3338/2, 3338/3, 3340, 3341, 3342/1, 3343, 3344, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3400, 3401/1, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411/1, 3411/2, 3411/3, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416/2, 3417, 3418/1, 3418/2, 3419, 3420, 3421, 3424/1, 3424/2, 3425, 3459/3, 3460, 3461/1, 3461/2, 3462, 3463, 3464, 3465/1, 3465/2, 3466/1, 3466/2, 3467, 3468, 3469/1, 3469/2, 3469/3, 3469/4, 3470, 3471, 3472, 3473, 3475/1, 3475/2, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3762/1, 3762/2, 3763/1, 3763/2, 3764, 3765, 3766/1,
3766/2, 3767, 3768, 3769/1, 3769/2, 3769/3, 3769/4, 3769/5,
3769/6, 3769/7, 3770/1, 3770/2, 3771, 6307/2, 6262/1, 6270, 6271

Trogir

Z-3249

ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Grad ŠIBENIK

ZLARIN

Crkva Gospe od Rašelje

č.zgr. 243

Zlarin

Z-3328

ZLARIN

Crkva sv. Roka

č.zgr. 27

Zlarin

Z-3350

ZLARIN

Crkva sv. Šimuna

č.zgr. 243

Zlarin

Z-3327

ZLARIN

Kompleks ljetnikovca Zuliani

č.zgr. 4, 5 i 557 te č.zem. 1087, 1085 i 7309

Zlarin

Z-3349

Grad VODICE

PRVIĆ LUKA

Crkva Gospina porođenja

č.zgr. 180

Prvić

Z-3326

PRVIĆ ŠEPURINE

Ljetnikovac Draganić – Vrančić

č.zgr. 208/1, 209, 210/1 te č.zem. 907/2, 908, 909, 910, 911/1, 911/2, 912, 915/5 i 4582

Prvić

Z-3348

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija
Grad VIROVITICA

VIROVITICA,

E. Šlomovića

Židovsko groblje

 217 (1621/1), 218 (1024, 1023, 1022)

Virovitica – grad

Z-3347

ZAGREBAČKA županija
Općina GRADEC

GRADEC

Župna crkva Ranjenog Isusa

 1

Gradec

Z-3250

Grad VELIKA GORICA

GUSTELNICA

Ruralna cjelina naselja

 k.o. Gustelnica k.č. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, prelazi put (k.č. 618), 101/4, 619, 126, 125, 124, 123, 122, 191, 186, 185, 656, 184, 183, 182, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 168, 166/2, 165/2, 165/1, 164, 163, 162, 161, 159, 158/1, 630, 157, 156, 155, 631, 149, 148, 146, 145 i 628 te u k.o. Dubranec k.č. 1134, 1133, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1122, 1121/2, 1121/1 i 1120

Gustelnica i Dubranec

Z-3258

 

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

 Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Broj Registra

BRODSKO-POSAVSKA županija

Općina SIKIREVCI

Župna crkva sv. Nikole Biskupa

Orgulje 

Z-3313 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad OPUZEN

OPUZEN 

Kip carice Livije Druzille 

Z-3307 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Ostavština akademika Matka Peića 

Z-3281 

ZAGREB 

Dio ostavštine glumice Tille Durieux 

Z-3282 

ZAGREB, Župna crkva sv. Marka

Orgulje 

Z-3315 

ZAGREB, Kapela sv. Roka

Orgulje 

Z-3316 

ZAGREB, Dječačko sjemenište, Šalata

Orgulje 

Z-3317 

ZAGREB

Slika Naste Rojc »Pogled s Lokruma« 

Z-3284 

ZAGREB

Slika O. Hermana »Portret djevojčice Tonke Karner« 

Z-3283 

ZAGREB, HAZU, Trg N. Š. Zrinskog 11 

Violina Zlatka Balokovića – Guarneri King 

Z-3351 

ISTARSKA županija

Općina GROŽNJAN

GROŽNJAN

Privatna zbirka o austrougarskoj mornarici 

Z-3306 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina KONJŠČINA

DONJA BATINA

Orgulje 

Z-3309 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad NAŠICE

VUKOJEVCI

Privatna zbirka etnografskih predmeta 

Z-3304 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina JASENOVAC

KRAPJE

Etnografska zbirka Palaić 

Z-3305 

Grad SISAK

ČIGOČ

Etnografska zbirka Sučić 

Z-3352 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina DUGI RAT

DUĆE, Župni ured sv A. Padovanskog i Gospe od Snijega

Bogorodica s Djetetom, sv. Stjepanom i sv. Antom 

Z-3289 

Grad SPLIT

SPLIT, Galerija umjetnina

Kameni reljef sv. Jeronima u špilji 

Z-3285 

SPLIT, Samostan sv. Klare

Orgulje 

Z-3311 

SPLIT, Galerija umjetnina

Poliptih 

Z-3286 

SPLIT, Galerija umjetnina

Slika Jurja Ćulinovića »Bogorodica s djetetom« 

Z-3287 

SPLIT, Galerija umjetnina

Slika Raspeća 

Z-3288 

Grad TROGIR

TROGIR, Župni ured sv. Lovre

Kameni triptih s prikazom Djevice Marije, sv. Jeronimom i sv. Ladislavom 

Z-3292 

TROGIR, Župni ured sv. Lovre

Poliptih 

Z-3290 

TROGIR, Župni ured sv. Lovre

Raspelo 

Z-3291 

TROGIR, Crkva sv. Ivana Krstitelja

Reljef sarkofaga s portala crkve Gospe od Karmela 

Z-3293 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK, Benediktinski samostan sv. Lucije

Orgulje 

Z-3310 

VARAŽDINSKA županija

Općina VISOKO

VISOKO, Ž. crkva Presvetog Trojstva

Orgulje 

Z-3312 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad ILOK

ILOK, Župna crkva sv. Ivana Kapistrana 

Orgulje 

Z-3314 

 

 

 

ZADARSKA županija

Općina BIBINJE

BIBINJE, Crkva sv. Ivana

Drveni retabl glavnog oltara 

Z-3303 

Općina PREKO

SUTOMIŠĆICA, Župna crkva sv. Eufemije

Slika Uznesenje Blažene Djevice Marije sa sv. Ivanom Krstiteljem, sv. Mihovilom i sv. Eufemijom 

Z-3297 

UGLJAN, Župna crkva Uznesenja BDM

Oltarna slika Uznesenje Blažene Djevice Marije 

Z-3296 

Općina SALI

SALI, Crkva sv. Roka

Slika Bogorodica sa Djetetom, sv. Sebastijanom i sv. Rokom 

Z-3298 

ZAGLAV, Samostan sv. Mihovila

Slika Bogorodica s Djetetom, sv. Antom Opatom, sv. Šimom i sv. Franom Asiškim 

Z-3294 

ZAGLAV, Samostan sv. Mihovila

Slika sv. Ante Padovanskog 

Z-3295 

Grad ZADAR

ZADAR, Belafuža, Crkva Gospe Maslinske

Nadgrobna ploča kanonika Mateja Sturariusa 

Z-3299 

ZADAR, Benediktinska crkva sv. Marije

Slika Pričest sv. Benedikta 

Z-3302 

ZADAR, Benediktinska crkva sv. Marije

Slika Raspeti Krist s Bogorodicom, sv. Dominikom, sv. Jelenom križaricom i sv. Šimunom 

Z-3301 

ZADAR, Zadarska nadbiskupija

Zastava Zadarskog kaptola 

Z-3300 

ZAGREBAČKA županija

Općina ORLE

VELEŠEVEC, Veleševec 215 

Orgulje 

Z-3308 

 

(C) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

ISTARSKA županija

Grad PULA

PULA 

Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja 

Z-3320 

PULA 

Glazbena praksa violine i bajsa u Istri 

Z-3321 

Grad ROVINJ

ROVINJ 

Rovinjska bitinada 

Z-3322 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Općina HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 

Govor Huma na Sutli 

Z-3323 

OSJEČKO-BARANJSKA županija
Općina GORJANI

GORJANI 

Kraljice ili Ljelje – godišnji proljetni ophod iz Gorjana 

Z-3318 

PRIMORSKO-GORANSKA županija
Grad KASTAV

KASTAV 

Zvončari – godišnji pokladni ophod na područja Kastva 

Z-3319 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad OMIŠ

OMIŠ 

Priprema tradicijskog jela soparnik 

Z-3325 

 

 

 

VARAŽDINSKA županija
Općina BEDNJA

BEDNJA 

Bednjanski govor 

Z-3324 

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN

Medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije 

Z-3353 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija
Grad VINKOVCI

VINKOVCI

Priprema tradicijskog slavonskog kulena/kulina

Z-3367

ZAGREBAČKA županija
Grad VELIKA GORICA

VELIKA GORICA

Jurjevski ophodi Turopolja

Z-3358


Klasa: 612-08/07-12/10024
Urbroj: 532-04-01-1/4-07-8
Zagreb, 30. rujna 2007.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.