Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 1/2008 (2.1.2008.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

3

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2007. iznosi 9% godišnje.

Broj: 826-020/12-07/ŽR
Zagreb, 31. prosinca 2007.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.