Odluka o ukidanju Pravilnika o podacima koje su ener­getski subjekti dužni dostaviti Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti

NN 1/2008 (2.1.2008.), Odluka o ukidanju Pravilnika o podacima koje su ener­getski subjekti dužni dostaviti Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

5

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07) i članka 21. podstavka 16. Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije (»Narod­ne novine«, broj 99/07) Hrvatska energetska regulatorna agencija na 83. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2007. godine donijela je

ODLUKU

1. Ukida se Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostaviti Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti (»Narod­ne novine«, broj 97/03).
2. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 030-02/07-01/27
Urbroj: 371-01/07-01
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.