Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

NN 4/2008 (9.1.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

76

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 37/01) članak 25. mijenja se i glasi:

»Članak 25.

Oznake nadležnih tijela sastoje se od tri slova od kojih je prvo kratica za »konzervatorski odjel«, a druga dva označavaju njegovo sjedište:
Konzervatorski odjel u Bjelovaru                      KBJ
Konzervatorski odjel u Dubrovniku                   KDU
Konzervatorski odjel u Gospiću                        KGS
Konzervatorski odjel u Imotskom                     KIM
Konzervatorski odjel u Karlovcu                      KKA
Konzervatorski odjel u Krapini                         KKR
Konzervatorski odjel u Osijeku                        KOS
Konzervatorski odjel u Požegi                          KPO
Konzervatorski odjel u Puli                              KPU
Konzervatorski odjel u Rijeci                           KRI
Konzervatorski odjel u Sisku                            KSI
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu       KSB
Konzervatorski odjel u Splitu                           KST
Konzervatorski odjel u Šibeniku                       KSI
Konzervatorski odjel u Trogiru                         KTG
Konzervatorski odjel u Varaždinu                     KVZ
Konzervatorski odjel u Vukovaru                     KVU
Konzervatorski odjel u Zadru                           KZD
Konzervatorski odjel u Zagrebu                       KZG
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture
i prirode u Zagrebu                                         GZG
Oznake nadležnih tijela koje nisu utvrđene ovim člankom utvrdit će pomoćnik ministra.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/07-01/10916
Urbroj: 532-10-01/7-07-01
Zagreb, 18. prosinca 2007.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.