Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 4/2008 (9.1.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

82

Na temelju članka 42. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 85/06.) i članka 25. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 90/07 i 112/07.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na sjednici održanoj 31. prosinca 2007. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« br. 125/07) sadržaj tiskanica tiskanih uz taj Pravilnik mijenja se i glasi:

Članak 2.

Tiskanice iz članka 1. ovoga Pravilnika tiskaju se na papiru zelene boje.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 502-01/07-01/18
Urbroj: 339-01-07-1
Zagreb, 31. prosinca 2007.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.