Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 4/2008 (9.1.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

83

Na temelju članka 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 85/06.) i članka 25. točke 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, br. 90/07. i 112/07) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na sjednici održanoj 31. prosinca 2007. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA I PRIZNAVANJA OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljeda na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine« br. 125/07) sadržaj tiskanica tiskanih uz taj Pravilnik mijenja se i glasi:


Članak 2.

Ovaj Pravilnik nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 502-01/07-01/17
Urbroj: 339-01-07-1
Zagreb, 31. prosinca 2007.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.