Objava Obrazaca uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

NN 4/2008 (9.1.2008.), Objava Obrazaca uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

95

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđeno je da uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 2 od 4. siječnja 2008. godine, nisu objavljeni obrasci te se daje

OBJAVA

OBRAZACA UZ PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNOG DIJELA NAUKOVANJA

Obrasci iz članka 3. stavka 2., članka 9. stavka 3. i članka 10. stavka 5. koji su sastavni dio navedenog Pravilnika objavljuju se kako slijedi:

 

Urbroj: 50501-08-5
Zagreb, 8. siječnja 2008.

Glavna urednica
Slavica Banić, v. r.