Pravilnik o prestanku važenja Pravilika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

NN 5/2008 (11.1.2008.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

116

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA MASE – VAGE ZA GRAĐEVINARSTVO


Članak 1.

 

Prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo (»Narodne novine« broj 24/03).

 

Članak 2.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Klasa: 011-02/07-03/2
Urbroj: 558-02.1/1-07-1
Zagreb, 19. prosinca 2007.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.