Odluka o odlikovanju Ane Rukavine Erceg Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 7/2008 (14.1.2008.), Odluka o odlikovanju Ane Rukavine Erceg Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

125

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se posmrtno odlikuje

Ana Rukavina Erceg

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za promicanje moralnih društvenih vrijednosti.

Klasa: 060-03/07-13/16
Urbroj: 71-05-04/1-07-1
Zagreb, 27. prosinca 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.