Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 8/2008 (16.1.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

173

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU VINA I VOĆNIH VINA TE PRODAJU VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA KAO I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07) u članku 5. stavku 1. iza riječi »srednju poljoprivrednu školu vinogradarsko-vinarskog« dodaju se riječi »ili općeg«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: »Povjerenstvo ima tri člana i čine ga dva predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva te jedan predstavnik Hrvatskoga zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu ili Hrvatskoga zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/2
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 7. siječnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.