Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2008. godinu

NN 14/2008 (4.2.2008.), Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2008. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

424

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. siječnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA ZA 2008. GODINU

I.

Utvrđuje se iznos tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2008. godinu, kako slijedi:
T vršno = 4,99 kn po Sm3 po danu
T srednje = 4,16 kn po Sm3 po danu
T osnovno = 2,49 kn po Sm3 po danu
U iznos tarifnih stavki iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

II.

Značenje oznaka T vršno, T srednje i T osnovno sukladno je zna­čenju iz članka 9. Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 32/2006 i 3/2007).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/08-01/04
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 31. siječnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.