Odluka o opozivu mr. sc. Nevena Jurice s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama sa sjedištem u Washingtonu, dužnosti izvanrednog i opunom

NN 15/2008 (6.2.2008.), Odluka o opozivu mr. sc. Nevena Jurice s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama sa sjedištem u Washingtonu, dužnosti izvanrednog i opunom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

437

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/17, urbroj: 50304/2-08-05 od 30. siječnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. NEVEN JURICA opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u Washingtonu.
Ova Odluka stupa na snagu 9. veljače 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/01
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 4. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.