Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstav­nika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijel

NN 15/2008 (6.2.2008.), Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstav­nika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijel

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

438

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/78, urbroj: 50304/2-08-05 od 30. siječnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. NEVENA JURICU za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima.
Ova Odluka stupa na snagu 10. veljače 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/04
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 4. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.