Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Esada Prohića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu i za izvanrednog i opunomoćenog velepo

NN 15/2008 (6.2.2008.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Esada Prohića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu i za izvanrednog i opunomoćenog velepo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

439

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-01/55, urbroj: 50304/2-08-01 od 1. veljače 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam prof. dr. sc. ESADA PROHIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan, sa sjedištem u Teheranu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/07-02/19
Urbroj: 71-05-03/1-08-3
Zagreb, 4. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.