Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi, i za

NN 15/2008 (6.2.2008.), Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u Ženevi, i za

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

441

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/16, urbroj: 50304/2-08-05 od 30. siječnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

MIRJANA MLADINEO opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku.
Ova Odluka stupa na snagu 9. veljače 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/03
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 4. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.